ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ / ADMINISTRATIVE PROCEDURE
ΚωδικόςΥ25
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001544

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 788
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό537

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600174728

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοFriday 12:00 to 14:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοFriday 14:00 to 16:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοMonday 15:00 to 18:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοTuesday 16:00 to 18:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοWednesday 14:00 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτούνται ικανές γνώσεις γενικού διοικητικού δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Όσοι επιτυγχάνουν στο μάθημα αποκτούν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης προβλημάτων στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας, καθώς την ικανότητα να χρησιμοποιούν στη δικαστηριακή πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. Επίσης οι επιτυχημένοι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας για να διαμορφώνουν κρίσεις, να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση πάνω στα ζητήματα του γνωστικού αντικειμένου και να προτείνουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα, απευθυνόμενοι τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Επίσης θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που απαιτούν υψηλό βαθμό αυτόνομης μελέτης και έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την παροχή δικαστικής προστασίας στις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες. Στο μάθημα εξετάζονται, σε μια πρώτη ενότητα, οι συνταγματικοί κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαφορές, με έμφαση στα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος, η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, οι γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική διοικητική δικονομία. Στην επόμενη ενότητα αναπτύσσεται η διάκριση των διοικητικών διαφορών από τις ιδιωτικές καθώς ο διαχωρισμός των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας (πλήρους δικαιοδοσίας). Ακολουθεί η αναλυτική διδασκαλία του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως, με αφετηρία τις ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της. Εξετάζονται ακόμη οι λόγοι ακυρώσεως, η συμμετοχή τρίτων στη διοικητική δίκη, καθώς και η διαδικασία επίλυσης των ακυρωτικών διαφορών (κανόνες της προδικασίας, συζήτηση της υπόθεσης, παραίτηση, άλλοι λόγοι κατάργησης της δίκης). Ακολουθεί η ενότητα που εξετάζει την ακυρωτική απόφαση και τις συνέπειές της, τόσο για τους διαδίκους, όσο και για τους τρίτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης. Με αντίστοιχο τρόπο αναπτύσσονται τα δύο ένδικα βοηθήματα των διαφορών ουσίας, η προσφυγή και η αγωγή. Εξετάζονται επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανακοπής στις δίκες περί τη διοικητική εκτέλεση. Ακολουθεί η ενότητα που έχει ως αντικείμενο την προσωρινή προστασία στις διοικητικές διαφορές, με κέντρο βάρους την αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Τέλος, παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα στη διοικητική δικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην τριτανακοπή (στις ακυρωτικές διαφορές), στην έφεση (τόσο σε ακυρωτικές, όσο και σε διαφορές ουσίας) και στην αίτηση αναιρέσεως.
Λέξεις Κλειδιά
διοικητική δικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • Νομολογία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις662,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Φροντιστήριο140,6
Σύνολο1054,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε πρακτικό, κριτήριο δε αξιολόγησής τους είναι η ορθότητα των λύσεων που προτείνουν. Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται προφορικά, οπότε αξιολογούνται με βάση το ίδιο κριτήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 15η/2015 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659641 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 2. Δαγτόγλου Πρόδρομος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 6η/2013 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33093687 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 3. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2/2015 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50660757 Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ Αθήνα 4.Σκουρής Βασίλειος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 2η/1996 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34436 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ"
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναλυτική επιπρόσθετη βιβλιογραφία δίδεται στους μαθητές στο μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015