ΙΤΑΛΙΚΑ V

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΑ V / ITALIAN V
ΚωδικόςΕ.4.405
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000259

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΑ V
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600175252
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Γενικών Γνώσεων
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία)
  • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ιταλικά Ι Ιταλικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙΙ Ιταλικά IV
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανταπόκριση των φοιτητών σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας στην ιταλική γλώσσα. - Εξοικείωση με στοιχεία της ιταλικής κοινωνικο-πολιτισμικής πραγματικότητας - Ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση και αποκωδικοποίηση αυθεντικών ιταλικών κειμένων ειδικής ορολογίας συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών των φοιτητών, με συνακόλουθη την απόκτηση δεξιοτήτων κατανόησης και πρόσβασης στην ιταλική βιβλιογραφία.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Μελέτη στοιχείων του ιταλικού πολιτισμού μέσα από γλωσσικά φαινόμενα. - Μελέτη αυθεντικών κειμένων στην ιταλική θεμάτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών των φοιτητών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδοι και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Marin, T. & S. Magnelli, Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διανέμονται φωτοτυπίες με: - Ασκήσεις γραμματικής - Ασκήσεις λεξιλογίου, παραγωγής και κατανόησης λόγου - Αυθεντικά ιταλικά κείμενα για την εξοικείωση με ειδική ορολογία γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-05-2015