ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / COMPARATIVE EDUCATION
ΚωδικόςΕ.1.223
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη-Σοφία Ντολιοπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000285

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600175266
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών, ειδικά των προσχολικών (ιστορική εξέλιξη, δομή, καινοτομίες, προοπτικές αλλαγών) και να τα μελετήσουν επισταμένως επισημαίνοντας τις ομοιότητες και διαφορές τους, αφενός με το ελληνικό σύστημα και αφετέρου μεταξύ τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών (ιστορική εξέλιξη, σημερινή δομή τους, καινοτομίες, προοπτικές αλλαγών) και δίνεται έμφαση αφενός στην προσχολική εκπαίδευση (δομή, χαρακτηριστικά, προγράμματα, σύγχρονες τάσεις, προβλήματα) και αφετέρου στα συστήματα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η.Υ, βίντεο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εργασίεςπαρουσιάσεις23
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση και σε ορισμένες περιπτώσεις γραπτή εργασία ή/και παρουσιάσεις στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Ντολιοπούλου, Ε (2011). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες. Αθήνα: Πεδίο. 2) Ντολιοπούλου, Ε (2000). Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2013