ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ V

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ V / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE V
ΚωδικόςΖ.3.274
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μπάρμπας
Γνωστικό ΑντικείμενοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000335

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ V
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600175315
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο κάθε τομέα οργανωμένης δραστηριότητας της δεύτερης φάσης της Πρακτικής Άσκησης ποικίλλει, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα που τον υποστηρίζουν. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει οι φοιτητές/-τριες να έχουν μια συνολική ιδέα για τη θεωρητική υποστήριξη του τομέα της οργανωμένης δραστηριότητας με τον οποίο θα ασχοληθούν, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους σκοπούς, τα βασικά σημεία του περιεχομένου και τις μεθόδους. Με την έννοια αυτή, η θεωρητική ενημέρωση για κάθε τομέα οργανωμένων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τα εξής σημεία: Α. Θεωρητικό Επίπεδο • Βασικές θεωρητικές θέσεις για την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου τομέα δραστηριοτήτων • Αναλυτικό πρόγραμμα. Στόχοι και περιεχόμενα • Μέθοδοι και υλικά διδασκαλίας • Αξιολόγηση Β. Πρακτικό Επίπεδο • Παρουσίαση δραστηριοτήτων (επί χάρτου) • Παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων δραστηριοτήτων (όπου υπάρχει η δυνατότητα). Οι φοιτητές/-τριες στο Ζ΄εξάμηνο ασκούνται στα παρακάτω αντικείμενα: Διαπολιτισμική Αγωγή, Μουσειακή Εκπαίδευση, Παιδαγωγική του Χώρου. Η οργάνωση της άσκησης είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν του Ε΄ εξαμήνου, με μόνη διαφοροποίηση τον αριθμό των φοιτητών που ασκούνται στα νηπιαγωγείο, ο οποίος μειώνεται από τρεις σε δύο. Την πρώτη εβδομάδα οι φοιτητές/-τριες θα υλοποιήσουν στα νηπιαγωγεία δραστηριότητες Διαπολιτισμικής Αγωγής ή δραστηριότητες Μουσειακής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής του Χώρου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές • Απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης • Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά την αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών λαμβάνονται υπόψη: α) Η συμμετοχή του/της φοιτητή/-τριας σε όλα τα στάδια ενημέρωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης των οργανωμένων δραστηριοτήτων β) Η σαφήνεια και η πληρότητα του σχεδιασμού (στόχοι, πορεία, υλικά κλπ.) γ) Η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της οργανωμένης δραστηριότητας δ) Ο βαθμός πρωτοτυπίας και σύλληψης της οργανωμένης δραστηριότητας Για την αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών χρησιμεύουν τα φύλλα αξιολόγησης του/της νηπιαγωγού της τάξης, τα φύλλα αξιολόγησης του/της αποσπασμένου/-ης νηπιαγωγού, το φύλλο αυτοαξιολόγησης του/της φοιτητή/-τριας, καθώς και τα παραδοτέα υλικά με το σχεδιασμό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γερμανός Δ., (2006). Οι τοίχοι της γνώσης. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ Τσιούμης Κ., (2003). Ο μικρός "άλλος". Θεσσαλονίκη: Ζυγός Chapman L.H., (1993). "Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή". Αθήνα: Νεφέλη Κακούρου-Χρόνη Γ. (2005). Μουσείο-Σχολείο-Αντικριστές πόρτες στη γνώση. Αθήνα: Πατάκης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτικά: Παπανικολάου Μ.,(1999) "Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα. Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ου αιώνα", τόμος 1ος, εκδ. Αδάμ, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2015