ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ / Forest Recreation
Κωδικός081Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000090

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600175686
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση : ● Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Δασικής Αναψυχής στο πλαίσιο της πολυλειτουργικής δασοπονίας ● Να αντιληφθούν τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δασική αναψυχή ● Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από την αναψυχή ● Να γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης της καταλληλότητας περιοχών αναψυχής ● Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού δασικής αναψυχής ● Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης περιοχών δασικής αναψυχής ● Να γνωρίζουν μεθόδους εκτίμησης της οικονομικής αξίας των περιοχών δασικής αναψυχής ● Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού ● Να κατανοήσουν τις έννοιες του οικοτουρισμού και του αειφόρου τουρισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες. Αναψυχή-ποιότητα ζωής. Κοινωνικά, οικονομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά της δασικής αναψυχής. Προσφορά και ζήτηση περιοχών δασικής αναψυχής. Δραστηριότητες δασικής αναψυχής. Ερμηνεία περιβάλλοντος (προέλευση, στόχοι και αρχές). Μορφές ερμηνείας και ερμηνευτικές τεχνικές. Η ερμηνεία περιβάλλοντος σε χώρους δασικής αναψυχής. Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δασικής αναψυχής. Αναψυχή σε αστικά πάρκα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Μέθοδοι εκτίμησης της οικονομικής αξίας των περιοχών αναψυχής. Χωροταξικός σχεδιασμός περιοχών αναψυχής. Διοίκηση περιοχών αναψυχής. Σχέσεις της δασικής αναψυχής προς άλλες χρήσεις των φυσικών πόρων. Προοπτικές αναψυχής. Μαζικός τουρισμός και επιπτώσεις αυτού. Ορεινός τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αειφόρος Τουρισμός. Οικοτουρισμός και προοπτικές ανάπτυξης. Επιμόρφωση φορέων σε θέματα οικοτουρισμού. Συμβολή του δασικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Λέξεις Κλειδιά
Δασική Αναψυχή, Οικοτουρισμός, Αειφόρος Τουρισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος και του εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: ● Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος ● Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Δασική Αναψυχη" Αθανάσιος Καραμέρης, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ Διαφάνειες μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020