ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / Conservation of Forest Genetic Resources
Κωδικός604Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000192

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 42
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600175786
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση στρατηγικές για την προστασία και διατήρηση της Γενετικής Ποικιλότητας και των απειλών που υφίστανται 2. Κατανόηση και εκπαίδευση επί μεθόδων Προστασίας των γενετικών πόρων επί τόπου 3. Κατανόηση και εκπαίδευση επί μεθόδων Προστασίας των γενετικών πόρων εκτός τόπου 4. Γνώση περί του μεγέθους, αριθμού και θέσης πληθυσμών για τη Διατήρηση Γονιδίων 5. Εκπαίδευση σε θέματα συλλογής, διατήρησης και ελέγχου του δασικού γενετικού υλικού 6. Εκπαίδευση και εφαρμογή κριτηρίων και δεικτών για την προστασία των Δασικών Γενετικών Πόρων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Απειλές γενετικής ποικιλότητας, Στρατηγικές για την προστασία και διατήρηση της Γενετικής Ποικιλότητας, Προστασία των γενετικών πόρων επί τόπου. Προστασία των γενετικών πόρων εκτός τόπου, Μεγέθη, αριθμός και θέση πληθυσμών στη Διατήρηση Γονιδίων, Επιδράσεις εφαρμογών της δασικής διαχείρισης και της Βελτίωσης στη Γενετική Ποικιλότητα, Συλλογή, διατήρηση και έλεγχος δασικού γενετικού υλικού, Κριτήρια και δείκτες για την προστασία των Δασικών Γενετικών Πόρων, Διεθνείς Δραστηριότητες Προστασίας γενετικών δασικών πόρων.
Λέξεις Κλειδιά
Δασικοί γενετικοί πόροι, προστασία εντός τόπου, προστασία εκτός τόπου, μεγέθη-αριθμός-θέση πληθυσμών για διατήρηση γονιδίων, κριτήρια και δείκτες για την προστασία των ΔΓΠ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο και διεθνών ή ευρωπαικών διαδικτυακών ιστοσελίδων (π.χ. NATURA, CBD, EUFORGEN, CORINE), επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις170,6
Σεμινάρια90,3
Εργαστηριακή Άσκηση90,3
Άσκηση Πεδίου50,2
Φροντιστήριο50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. White, T. Adams, D. Neale, 2009. Δασική Γενετική. Επιστημονική Επιμέλεια-απόδοση στα ελληνικά Α. Σκαλτσογιάννης, Δ. Ζαραγκότας. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. ISBN 978-960-8002-52-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2020