ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / PLANNING AND IMPLEMENTING COMMUNICATION CAMPAIGNS
ΚωδικόςΕΕΕ101
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Πανόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018549

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2018-Σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕπιλογής1110
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕπιλογής1110
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥΕπιλογής Κατεύθυνσης1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600175839
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: • να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και μιας κριτικής αντίληψης της θεωρίας της επικοινωνίας σε διάφορα πλαίσια της διεθνούς και τοπικής ανάπτυξης • να παρέχει μία ολιστική προσέγγιση, ενημέρωση και εξοικείωση με τις πρακτικές εκστρατειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής. • να εισάγει στη θεωρία και την πρακτική των εκστρατειών επικοινωνίας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δράσης και συνεργασίας, των παρεμβάσεων πληροφόρησης και γνώσης και του σημερινού πολύπλευρου δικτυωμένου διεθνούς περιβάλλοντος, μέσω μιας πρακτικής εμπειρίας και κατάρτισης. • να παρουσιάσει τα εννοιολογικά και πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και ανάλυση στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της αλλαγής • να ενισχύσει τις δεξιότητες και να εμβαθυνθούν οι γνώσεις γύρω από τη χρήση των στρατηγικών μέσων επικοινωνίας και των παρεμβάσεων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία • να ευαισθητοποιήσει για τις στρατηγικές και εκστρατείες επικοινωνίας και να παρουσιάσει νέες προοπτικές και σύγχρονα ζητήματα και τις εξελίξεις στο επιστημονικό αυτό πεδίο • να καλλιεργήσει μια βιωματική και συνεργατική κουλτούρα για ένα μαθησιακό οικοσύστημα που δημιουργεί μια κοινοτική ομάδα επικοινωνιακών αξιολογητών και πρεσβευτών στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη, ενημερωμένη ματιά στο πεδίο των Εκστρατειών Επικοινωνίας στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής. Μέσω της θεωρητικής προσέγγισης αλλά και μιας πρακτικής εμπειρίας, εισάγει τη θεωρία και την πρακτική της επικοινωνίας για την προηγμένη κατανόηση του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της αξιολόγησης των επικοινωνιακών εκστρατειών στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, της αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλλαγής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες επιστημονικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες τάσεις και διερευνά περαιτέρω τη συνεχιζόμενη επέκταση και τις νέες εξελίξεις στον επιστημονικό αυτόν τομέα. Εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων εκστρατείας διαφόρων τομέων και θεμάτων (π.χ. περιβάλλον, δημόσια υγεία, ανθρώπινα δικαιώματα, κρίσεις και συγκρούσεις, εκκλήσεις φόβου, εκδημοκρατισμός, δημόσια πολιτική και διπλωματία, ειρήνη, κοινωνικά πρότυπα, ανάπτυξη, ταξίδια, επιστήμη, ψηφιακές τεχνολογίες και κοινωνικό λογισμικό). Δίνεται έμφαση στην ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και εκστρατειών που έχουν προσανατολισμό στην αξία, έχουν κοινωνικό και παγκόσμιο αντίκτυπο, οικοδομούν ευαισθητοποίηση του κοινού και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, διασυνδέονται με κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές, οικονομικές, επικοινωνιακές πτυχές και παιδεία, ενεργοποιούν το κοινό και ενισχύουν την ικανότητα του αναφορικά με την εξουσία, τη συμμετοχή και την κοινωνική αλλαγή στο σημερινό πολύπλευρο και δικτυωμένο διεθνές περιβάλλον.
Λέξεις Κλειδιά
Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή, Στρατηγικός Ρόλος και Σχεδιασμός, Αειφορία, Παγκόσμιες Προκλήσεις και Στόχοι για την Ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο στην παρουσίαση όσο και στην ανάπτυξη και δημόσια υποστήριξη θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του μαθήματος. Επίσης, διευκολύνουν τη διάδραση και επικοινωνία αλλά και τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκουσών και μεταξύ των ίδιων των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων45
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο274
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Συμμετοχική Αξιολόγηση (συζήτηση, ομαδική εργασία, βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές) [20%], - Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ανεξάρτητη ατομική μελέτη, έρευνα, δημόσια υποστήριξη, ανάλυση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων) [35%], - Συνολική Αξιολόγηση (επιστημονική θεωρητική εργασία/δοκίμιο και δημιουργικό project, δημόσια παρουσίαση) [45%].
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ/Υ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Wilkins, Karin. Tufte, Thomas and Obregon, Rafael (eds.) (2014) The Handbook of Development Communication and Social Change. Oxford: Wiley-Blackwel Rice, E. R. and Atkin, K. C. (2013). Public Communication Campaigns, (4th edition), U.S.A.: Sage. Dillard, J. P., Weber, K. M., and Renata, G. V. (2007). “The relationship between the perceived and actual effectiveness of persuasive messages: A meta-analysis with implications for formative campaign research”, Journal of Communication. 57, 613 – 631. Entman, M. Robert. (1993). “Framing: Toward clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication. 43, 51 – 58. Entman, M. Robert. (2003). “Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9 / 11”, Political Communication. 20, 415 – 432. Entman, M. Robert. (2007). “Framing Bias: Media in the Distribution of Power”, Journal of Communication. 57, 163 – 173. Eyben, R., and Moncrieffe, J. (2006). “The Power of Labelling in Development Practice”, Institute of Development Studies (IDS) Policy Briefing. 28 (6), 1 – 4. (access at http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/PB28.pdf) Eyben, R., Harris, C., and Pettit, J. (2006). “Introduction: Exploring Power for Change”, Institute of Development Studies (IDS) Bulletin. 37 (6), 1 – 10. (access at www.ids.ac.uk/files/dmfile/1Intro37.6.pdf) Fisher Liu, B. Austin, L. and Jin, Y. (2011). “How Publics Respond to Crisis Communication Strategies: The Interplay of Information Form and Source”, Public Relations Review. 37, 345 – 353. Gelders, D., Bouckaert, G., and Van Ruler B. (2007). “Communication Management in the Public Sector: Consequences for Public Communication about Policy Intentions”, Government Information Quarterly. 24, 326 – 337. L’ Etang, J. (2009). “Public Relations and Diplomacy in a Globalized World: An Issue of Public Communication”, American Behavioral Scientist. 53:4, 607 -626. Moncrieffe, J., and Eyben, R. (2007). The Power of Labelling: How People are Categorized and Why It Matters. Institute of Development Studies (IDS), USA: Routledge. Moser, S. and Dilling, L. (Eds.). (2007), Creating a Climate for Change: Communicating Climate Change and Facilitating Social Change. New York, NY: Cambridge University Press. Scheufele, A. Dietram & Tewksbury, David. (2007). “Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models”, Journal of Communication. 57, 9 – 20. Enghel, Florencia & Karin Wilkins (eds.) (2012). Communication, Media and Development : Problems and Perspectives. Nordicom Review vol. 33/Glocal Times, issue 17/18 Hemer, Oscar and Thomas Tufte (eds.) (2005) Media and Glocal Change. Rethinking Communication for Development. Buenos Aires, Göteborg: CLACSO/Nordicom http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/edicion/media/media.html Lennie, June. & Tacchi, Jo. (2013). Evaluating communication for development: a framework for social change. New York: Routledge Mefalopulos, Paulo and Thomas Tufte (2009). Participatory Communication. A practical guide. World Bank Working Paper 170. The World Bank Patton, M. Q. (2012) Essentials of utilisation-focused evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Quarry, Wendy & Ramírez, Ricardo (2009) Communication for another development: listening before telling. London: Zed Books
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-10-2019