ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ / MICROPROCESSORS
ΚωδικόςNNA-08-07
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Κεραμίδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018372

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600176659
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Κατανόηση της αρχιτεκτονικής και του προγραμματιστικού μοντέλου των 8-bit, 16-bit, 32-bit και 64-bit επεξεργαστών. Κατανόηση του ρεπερτόριου εντολών των επεξεργαστών της εταιρίας Intel. Κατανόηση του πραγματικός και προστατευμένου τρόπου λειτουργίας και αναφορών στην μνήμη. Δεξιότητες: Προγραμματισμός σε Assembly με βάση τον δομημένο τρόπο προγραμματισμού. Σύνδεση C και Assembly. Χρήση των συμβολο-μεταφραστών MASM και NASM. Κατανοηση της διεπαφής με το λειτουργικό σύστημα (διαχείριση αρχείων, Ι/Ο) σε DOS, Win32 και Linux. Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση εντολών SIMD (SSE, SSE2, AVX, AVX-512).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέλιξη των επεξεργαστών της εταιρίας Intel. (Mικρο-)αρχιτεκτονική των επεξεργαστών 8085 και 8086. Δομή διαύλων, μνημών και διασύνδεση. Εντολές Assembly, κύκλοι μηχανής και διαγράμματα χρονισμού. Μοντέλο Προγραμματισμού. Γλώσσα Assembly (δήλωση μεταβλητών, εντολές μεταφοράς και αναφοράς στην μνήμη, αριθμητικές/λογικές εντολές, εντολές κινητής υποδιαστολής, εντολές ελέγχου, διαχείριση στοίβας και κάλεσμα υπορουτινών). Ο συμβολομετάφραστής MASM (directives, segments, macros). Δομημένος τρόπος προγραμματισμού και τρόποι διαχείρισης συμβολοσειρών, πινάκων και δεικτών σε επίπεδο assembly. Διεπαφή με το λειτουργικό σύστημα (διαχείρηση αρχείων, Ι/Ο) σε DOS, Win32 και Linux. Εισαγωγή στον 80386, 80486 και Pentium (x86). Πραγματικός (real-mode) και προστατευμένος (protected-mode) τρόπος λειτουργίας και αναφορών στην μνήμη (flat memory model). Κάλεσμα υπορουτινών σε 80386 (call, ret, stack frames). Εντολές και καταχωρητές τύπου SIMD (Single Instruction Multiple Data) και παραδείγματα με χρήση εντολών ΜΜΧ και SSE. Επιτάχυνση εφαρμογών με χρήση εντολών SIMD και AVX. SSE και AVX Intrisics. Το μάθημα συνοδεύεται από επιλεγμένες εργασίες στις οποίες γίνεται υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών σε γλώσσα Assembly x86 καθώς και στην διασύνδενση των γλωσσών προγραμματισμού C-assembly.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)56
Εξετάσεις3
Βιβλιογραφική αναζήτηση39
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [22768243]: Μικροεπεξεργαστές και Σχεδιασμός Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων, Νικόλαος Χ. Πετρέλλης, Γεώργιος Φ. Αλεξίου Βιβλίο [45348]: Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ Ι: Μικροεπεξεργαστές 80x86 Pentium και ARM, Πεκμεστζή Κιαμάλ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2020