ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / SOFTWARE SYSTEMS QUALITY ASSURANCE
ΚωδικόςNIS-07-08
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Κατσάνος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014927

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 59
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600176665
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: - Να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ποιοτικής ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. - Να περιγράφει μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας έργων λογισμικού. - Να αναλύει διαδεδομένα μοντέλα και πρότυπα ποιότητας λoγισμικού, όπως είναι το ISO9126. Δεξιότητες: - Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις σημαντικότερες τεχνικές ελέγχου της ποιότητας ενός συστήματος λογισμικού, όπως είναι δοκιμές ευχρηστίας. - Να εφαρμόζει μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας έργων λογισμικού. - Να χρησιμοποιεί καθιερωμένες μεθόδους μέτρησης και μετρικές της ποιότητας συστημάτων λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στην ποιότητα λογισμικού: ορισμός της ποιότητας, ιστορική αναδρομή, διαφορές της ποιότητας λογισμικού με την παραγωγή υλικών αγαθών, διαχείριση ολικής ποιότητας, στατιστικός έλεγχος ποιότητας. 2. Μοντέλα και πρότυπα ποιότητας λογισμικού: μοντέλο FCM, μοντέλο Boehm, πρότυπο ISO9126, μοντέλο FURPS, πρότυπο ISO25010, μοντέλα ποιότητας ανοικτού λογισμικού (π.χ. BRR, SQO-OSS, QualOSS). 3. Μετρήσεις και μετρικές ποιότητας λογισμικού: ορισμοί βασικών εννοιών, εσωτερικές και εξωτερικές μετρικές, είδη μετρικών, μεταμετρικές, μετρήσεις και μετρικές για παραμέτρους ποιότητας (π.χ. ευχρηστία, προσβασιμότητα). 4. Εσωτερικές μετρήσεις ποιότητας λογισμικού (Μέρος 1): μετρικές μεγέθους, δομής και δεδομένων, μετρικές LOC, μετρικές Halstead. 5. Εσωτερικές μετρήσεις ποιότητας λογισμικού (Μέρος 2): μετρικές πολυπλοκότητας, γράφος ελέγχου, η μετρική του McCabe. 6. Εξωτερικές μετρήσεις ποιότητας λογισμικού (Μέρος 1): μέθοδοι μοντελοποίησης, μέθοδοι επιθεώρησης από ειδικούς. 7. Εξωτερικές μετρήσεις ποιότητας λογισμικού (Μέρος 2): πειραματικές μέθοδοι, διερευνητικές μέθοδοι. 8. Εγκυροποίηση λογισμικού (Μέρος 1): ποιότητα στην εγκυροποίηση λογισμικού,επαλήθευση και επικύρωση, κατηγορίες τεχνικών εγκυροποίησης, στατική ανάλυση, περιήγησεις κώδικα, αναθεωρήσεις κώδικα, επιθεωρήσεις κώδικα, συμβολική εκτέλεση. 9. Εγκυροποίηση λογισμικού (Μέρος 2): ανάλυση κλάσεων ισοδυναμίας και οριακών τιμών, γράφημα αιτίου-αποτελέσματος, δοκιμή βασικών μονοπατιών, δοκιμή δομών επανάληψης, δοκιμή κάλυψης συνθηκών. 10. Εισαγωγή στη διαχείριση ανάπτυξης λογισμικού: ορισμοί βασικών εννοιών, ιδιαιτερότητες διαχείρισης έργων λογισμικού, η κρίση του λογισμικού, διαδικασίες διαχείρισης έργων 11. Τεχνικές διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικου (Μέρος 1): δίκτυο δραστηριοτήτων έργου, διάγραμμα PERT, διάγραμμα Gantt. 12. Τεχνικές διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικου (Μέρος 2): διαχείριση χρόνου και κόστους, διάγραμμα ανάθεσης προσωπικού, εκτίμηση παραγόντων, ανάλυση κινδύνου. 13. Επιλογή έργου λογισμικού και οικονομική ανάλυση: περίοδος αποπληρωμής, απόδοση επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία, μοντέλα βαθμολόγησης, μικτά μοντέλα, δένδρα αποφάσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Ποιότητα λογισμικού, Διαχείριση έργων λογισμικού, Πρότυπο ποιότητας, Δοκιμή λογισμικού, Μέτρηση ποιότητας, Μετρική ποιότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών σε υπολογιστή στη διδασκαλία. Χρήση Συστήματος Διαχειρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων43
Συγγραφή εργασίας / εργασιών52
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση μαθήματος (70%), Εργασίες μαθήματος (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ξένος Μ. (2009). Ποιότητα λογισμικού. Γκοτσης Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βεσκούκης, Β., 2015. Στοιχεία τεχνολογίας λογισμικού. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3160 Laporte, C. Y., & April, A. (2018). Software Quality Assurance (1 edition). Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Computer Society Pr. Walkinshaw, N. (2017). Software Quality Assurance:
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2020