Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων / Scientific programming for medical data analysis
ΚωδικόςΙΠΑ005
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Χουβαρδά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016649

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600176755
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασική γνώση συστημάτων Η/Υ κ προγραμματισμού Καλή γνώση/εξοικειωση αγγλικής γλώσσας, καθώς μεγάλο μέρος του διαθεσιμου προς μελέτη υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι * να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης δεδομένων στην υγεία * να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του * να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών * να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης μεθόδων για την υγεία Στόχοι του μαθήματος. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: * Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης ιατρικών δεδομένων * Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως * Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) συστήματα ανάλυσης δεδομένων για ιατρικές εφαρμογές * Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές περιοχές, που υποστηρίζονται από διαλέξεις, εργαστήρια και εργασίες --- High level scripting and prototyping --- επιστημονικές εφαρμογές σε Matlab --- ανάλυση και οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων σε R/διαδικτυακές διαδραστικές εφαρμογές --- διαχείριση και δομές δεδομένων, υπολογιστική απόδοση σε Python --- σεμιναριακά μαθήματα, machine learning, high performance programming, linux environment
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
το μάθημα αφορά κατ εξοχήν τεχνολογίες πληροφορικής και έχει άμεση σχέση με Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602
Εκπόνηση μελέτης (project)682,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,2
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών και ομαδικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2018