Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων / Design principles of medical information systems
ΚωδικόςΙΠΑ006
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μαγκλαβέρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016650

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600176756
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
γενικές γνώσεις προγραμαμτισμού & Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός - Στόχοι - Επιδιωκόμενα αποτελέσματα Σκοπός του μαθήματος είναι * να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία) * να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του * να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών * να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων σχεδίασης συστημάτων για την υγεία Στόχοι του μαθήματος. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: * Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων * Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως * Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) πληροφορικά συστήματα για ιατρικές εφαρμογές * Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα σχεδίασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
--- Web programming - php --- Java, and android --- Web servers, web services --- HCI and human centered design --- Project Management Seminar
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση160,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπόνηση μελέτης (project)862,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών411,4
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών και ομαδικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2018