ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ / SEMINAR. ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY
ΚωδικόςΑΠΡ301
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΡΟΐΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004365

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2015-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600176842
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 • ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: - να αποκτήσουν μία καλή γνώση ειδικών θεμάτων οστεοαρχαιολογίας και μεθόδων για τη μελέτη των ανθρώπινων σκελετικών καταλοίπων - να είναι σε θέση να ανασκάψουν, συλλέξουν και επεξεργαστούν με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το φροντιστήριο αυτό θα προσπαθήσει να καλύψει καταρχήν θέματα που αφορούν στη μεταχείριση των νεκρών (π.χ. ενταφιασμός, καύση). Ζητήματα που θα συζητηθούν αναλυτικά περιλαμβάνουν τη δημογραφία αρχαιολογικών πληθυσμών, την επίδραση των ασθενειών καθώς και τις διατροφικές συνήθειες στη μελέτη των προϊστορικών κοινοτήτων. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των μακροσκοπικών τεχνικών αλλά και των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των σκελετικών πληθυσμών όπως είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός του φύλου και της ηλικιακής κατηγορίας σε ανήλικα και ενήλικα άτομα, η καταγραφή μετρικών και μη μετρικών χαρακτηριστικών καθώς και παθολογικές αλλοιώσεις όπως αυτές επιδρούν στο σκελετό. Όλα τα μεθοδολογικά ζητήματα θα παρουσιάζονται μέσα από αρχαιολογικά παραδείγματα που αφορούν προϊστορικούς πληθυσμούς του Αιγαίου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση τους σε επίπεδο εφαρμογής στα ερμηνευτικά αρχαιολογικά μοντέλα. Το φροντιστήριο θα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων με σκοπό την απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων της ανατομίας του ανθρώπινου σκελετού και την εφαρμογή των μακροσκοπικών τεχνικών στην καταγραφή των σκελετικών πληθυσμών. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με τη συγγραφή και την παρουσίαση εργασίας σε σχετικά ζητήματα, την ενεργή συμμετοχή και επιτυχή τους εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
οστεοαρχαιολογία, μελέτη ανθρώπινων σκελετικών καταλοίπων, μεταχείριση των νεκρών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις210,7
Σεμινάρια441,5
Εργαστηριακή Άσκηση150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)1003,3
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών-τριών γίνεται με τη συγγραφή (50%) και την παρουσίαση εργασίας σε ειδικά ζητήματα (20%) αλλά και με την ενεργή συμμετοχή και επιτυχή τους εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις (30%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιοαρχαιολογία Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41232 Έκδοση: 1η έκδ./2007 Συγγραφείς: C.S. LARSEN ISBN: 978-960-394-456-0 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aufderheide, A. C. and C. Rodriguez-Martin. 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge: Cambridge University Press. Bass, W. M.1987. Human Osteology. Columbia: Special Publication of the Missouri Archaeological Society. Buikstra, J. E. and Ubelaker, D. H. (εκδ.). 1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas: Arkansas Archaeological Survey Research Series. Chamberlain, A. 2006. Demography in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press. Cox, M. and Mays, S (εκδ.). 2000. Human Οsteology. London: Greenwich Medical. Gowland, R. and C. Knüsel (εκδ.). 2006. Social Archaeology of Funerary Remains. Oxford: Oxbow Books. Grmek, M. D. 1989. Οι ασθένειες στην αυγή του Δυτικού πολιτισμού: έρευνα στην παθολογική πραγματικότητα του προϊστορικού, αρχαϊκού και κλασικού ελληνικού κόσμου. Αθήνα: Εκδόσεις Χατζηνικολή Hillson, S., 1986. Teeth. Cambridge, Cambridge University Press. Larsen, S. C. 2007. Βιοαρχαιολογία: ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά από τον ανθρώπινο σκελετό. Μεταφρ: Σ. Μανώλης. Αθήνα: Παρισιάνος. Ortner, D. J. 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. New York: Academic Press, Inc. Roberts, C. and Manchester, K. 1995. The archaeology of disease. New York: Cornel University Press. Ubelaker, D.H. 1989. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Washington: Smithsonian Institution. White, T. D. and Folkens, P. A. 2000. Human osteology. 2nd edition. California: Academic Press, Inc.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2021