ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ / INTRODUCTION TO THE MEDIEVAL HISTORY OF WESTERN EUROPE
ΚωδικόςΙΜΕ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004484

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600176900

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 112 (132)
ΗμερολόγιοΤρίτη 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με (α) τις πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό χώρο, (β) διαδικασίες συγκρότησης των πολιτικών μορφωμάτων, (γ) βασικές αρχές της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης, (δ) στοιχεία κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, (ε) τη βασική μεθοδολογία και τις ιστοριογραφικές συζητήσεις που αφορούν τις παραπάνω θεματικές. Επίσης θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα συσχετισμού ιστορικών φαινομένων, όπως π.χ. διαδικασίες μετάβασης από την υστερορωμαϊκή αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και οι αντίστοιχες από το Μεσαίωνα στα πρώιμα νεότερα χρόνια.
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα #1 Εισαγωγή. Χρονικά και γεωγραφικά όρια. Μεσαιωνικοί νοητικοί ορίζοντες. Αντιλήψεις περί χρόνου και χώρου. Πηγές για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας Εβδομάδα #2 Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Οι Ρωμαίοι και οι «βάρβαροι». Η εισβολή των γερμανικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας και η διαμόρφωση των μεσαιωνικών βασιλείων. Ο ρόλος της Εκκλησίας. Εβδομάδα #3 Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Πολιτικές, εθνοτικές και πολιτισμικές ταυτότητες στον Μεσαίωνα Εβδομάδα #4 Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): κοινωνία και οικονομία Εβδομάδα #5 Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): κοινωνία και οικονομία Εβδομάδα#6 Η Δυτική Ευρώπη στα πρώιμα μεσαιωνικά χρόνια (5ος-10ος αι.): Το Φραγκικό Βασίλειο και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η «είσοδος» νέων πολιτισμικών ομάδων (Νορμανδοί, Ούγγροι και μουσουλμάνοι): πρόσληψη του Άλλου και διαδικασίες ενσωμάτωσης Εβδομάδα #7 Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια (11ος-13ος αι.): Χωροδεσποτεία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Η έριδα της περιβολής και η συγκρότηση της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Εβδομάδα #8 Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια (11ος-13ος αι.): Οι Σταυροφορίες Εβδομάδα #9 Η Δυτική Ευρώπη στα κύρια μεσαιωνικά χρόνια (11ος-13ος αι.): κοινωνία και οικονομία (η εμπορική επανάσταση και η δημιουργία των πόλεων. Εκφάνσεις της μεσαιωνικής αστικής κουλτούρας Εβδομάδα #10 Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Εξελίξεις στη διαμόρφωση των πολιτικών μορφωμάτων. Ο «μαύρος θάνατος» (1348) και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και οικονομία Εβδομάδα #11 Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): Οι απαρχές της απόλυτης μοναρχίας και των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αλλαγές στη θρησκευτική συνείδηση Εβδομάδα #12 Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια (14ος-15ος αι.): η ιταλική αναγέννηση και οι νέοι νοητικοί ορίζοντες. Η δημιουργία και νοηματοδότηση του όρου «Μεσαίωνας». Η νέα ιστορική σκέψη Εβδομάδα #13 Συνολική θεώρηση του αντικειμένου
Λέξεις Κλειδιά
Μεσαιωνική Ιστορία, Δυτική Αυτοκρατορία, Ρωμαϊκή Εκκλησία, αστικές κοινότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με τη χρήση εποπτικού υλικού (αποσπάσματα από ταινίες, χάρτες, power-point με μινιατούρες, αντικείμενα, σύμβολα εξουσίας κλπ), τα οποία σχολιάζονται από τους φοιτητές. Υποστηρικτικά χρησιμοποιείται το e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εξετάσεις511,7
ανάλυση πηγών903
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση: 100%. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας (<5.000 λέξεις) σε ειδικό θέμα κατόπιν ανάθεσης. Στις γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι η έκταση των γνώσεων, αλλά η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Davis R.H.C./Moore R.I., Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο, Αθήνα 2011. 2. Nicholas David, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, μετάφρ. Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Μπενβενίστε Ρ., Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα 2007. • Bloch M., Η φεουδαλική κοινωνία. Η διαμόρφωση των σχέσεων εξάρτησης. Οι τάξεις και η διακυβέρνηση των ανθρώπων, μετάφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα 1987. • Oldridge D., Παράξενες ιστορίες του Μεσαίωνα, μετάφρ. Δ. Γαβριηλίδου, Αθήνα 2014. • Harris J., Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, μετάφρ. Λ. Καρατζάς, Αθήνα 2004. • Καραπιδάκης Ν., Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης 5ος – 11ος αι., Αθήνα 1996. • Le Goff J., Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα;, μετάφρ. Ε. Ζέη, Αθήνα 2006. • Le Goff J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, μετάφρ. Ρ. Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη 1993. • Smith J., Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια νέα πολιτισμική ιστορία, μετάφρ. Ν. Κούτρας, Αθήνα 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2021