Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων / Motor Development
ΚωδικόςΓΚ4100
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000584

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΔέσμηΧειμερινό/Εαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600177094
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/-ήτρια θα είναι σε θέση να: α) Περιγράφει, διατυπώνει και ερμηνεύει το ρόλο και την αξία της μεθοδικής διαδικασίας στη μάθηση και την εκτέλεση κινήσεων και δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία έως και το τέλος της σχολικής β) Αναγνωρίζει τα επίπεδα μάθησης και εκτέλεσης κινήσεων και δεξιοτήτων γ) Αξιοποιεί την επιστημονική κατάρτιση, ώστε να εμπλουτίζει τις μεθόδους, τα στυλ διδασκαλίας και τις στρατηγικές μάθησης δίνοντας έμφαση στους συνδυασμούς κινητικών δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους σε αναπτυξιακά παιχνίδια, στο χορό και στη γυμναστική, ώστε μέσω αυτών να επιτευχθεί από τους μαθητές η ώριμη εκτέλεση θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων οι οποίες αποτελούν τον κινητικό γραμματισμό του παιδιού δια βίου δ) Να αναλύει, να αξιολογεί και να οργανώνει τις κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης κινητικών, χειριστικών και δεξιοτήτων σταθεροποίησης για τα παιδιά Α'θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. ε) Οργανώνει υπηρεσίες ποιοτικής φυσικής αγωγής σε όλα τα παιδιά και θα είναι ικανός/η στην πράξη να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός παιδαγωγός εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου και γενικότερα σε χώρους αγωγής των παιδιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ποιοτική Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή 2. Γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία 3. Σωματική και κινητική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία 4. Απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων 5. Περιεχόμενο της κίνησης και περιβάλλον μάθησης 6. Το περιβάλλον και η άσκηση 7. Σχεδιασμός εξάσκησης κινητικών δεξιοτήτων 7. Σχεδιασμός θεμάτων δεξιοτήτων- τομείς περιεχομένου - αξιολόγηση προοδου 8. θέματα βασικών δεξιοτήτων σταθεροποιησης-δεξιοτήτων χειρισμού - δεξιοτήτων μετακίνησης 9. Αξιολόγηση της μάθησης μαθητών και μαθητριών 10. Αναπτυξιακά παιχνίδια 11. πρακτική εφαρμογή 12. πρακτική εφαρμογή 13. Επαναληπτικό μάθημα
Λέξεις Κλειδιά
Ανάπτυξη, κινητικές δεξιότητες, αξιολόγηση, μετακίνηση, σταθεροποίηση, χειρισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ και Projector για προβολή διαλέξεων - Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος στο Blackboard - Χρήση Τ.Π.Ε. Internet για αποστολή-λήψη Email στην επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Άσκηση Πεδίου200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εξετάσεις341,3
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Midterm • Τελικές εξετάσεις • Κινητική αξιολογηση ενός παιδιού και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Donnelly, D., Mueller, S., & Gallahue, D. (2002). Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Επιμέλεια Τσορμπατζούδης, Χ. & Ευαγγελινού, Χ. Εκδόσεις University Press. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2020