Τουρισμός και ΜΜΕ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤουρισμός και ΜΜΕ / Tourism and Media
ΚωδικόςΔΗ3800
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΦανή Γαλατσοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID140000375

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤουρισμός και ΜΜΕ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600177386
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να: 1.Χρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την έρευνα του φαινομένου του τουρισμού 2.Προσδιορίζει και να αξιολογεί τις επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και σε κάθε τοπική κοινωνία 3.Ερευνά την αποτελεσματικότητα της προβολής των ελληνικών τουριστικών προορισμών 4.Αναλύει τους τρόπους προβολής τουριστικών προορισμών στο διαδίκτυο, στον έντυπο δημοσιογραφικό λόγο, και τους Δημόσιους Φορείς 5.Συμβάλει χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει ως φοιτητής/τρια δημοσιογραφίας στην προβολή των ελληνικών τουριστικών προορισμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό μελετά τον τουρισμό εστιάζοντας στη δυναμική του και τις επιδράσεις του στην οικονομία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την ελληνική κοινωνία. Εξετάζονται οι βασικές έννοιες του Τουρισμού, παρουσιάζεται η ιστορία του και αναλύονται οι βασικές κατηγορίες του και οι εναλλακτικές μορφές του (αθλητικός, πολιτιστικός, αγροτουρισμός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, ιατρικός, θρησκευτικός, κ.α.). Διερευνώνται, επίσης, οι στρατηγικές επικοινωνίας ελληνικών ταξιδιωτικών προορισμών, τα μέσα προβολής τους, οι φορείς τουρισμού, ο ρόλος των δημοσιογράφων και το τουριστικό ρεπορτάζ, τα Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας και οι τεχνολογίες στον τουρισμό.
Λέξεις Κλειδιά
Τουρισμός, αειφορία, προβολή τουριστικών προορισμών, ταξιδιωτικό και τουριστικό ρεπορτάζ, πανδημία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Σύνολο149
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύντομη εξέταση με κουίζ μετά το έκτο μάθημα (20% του τελικού βαθμού) Γραπτή ατομική εργασία ή συμμετοχή σε project δύο ατόμων (80% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στον τουρισμό (2016) Συγγραφείς: Λαγός Δημήτρης Γ. ISBN: 978-960-586-115-5 Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ (1914-1950) Έκδοση: A/2016 Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ ISBN: 978-960-9490-38-2 Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικά άρθρα, μελέτες και υποστηρικτικό πολυμεσικό υλικό για το μάθημα βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eLearning διαθέσιμα στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι το μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2020