Φύλο και Γλώσσα στα Μ.Μ.Ε.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦύλο και Γλώσσα στα Μ.Μ.Ε. / Gender and language in the media
ΚωδικόςΜΜ4500
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Καζανά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016193

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦύλο και Γλώσσα στα Μ.Μ.Ε.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600177511
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: •αποκτήσουν μια γενική γνώση των θεωριών που αναφέρονται στη σχέση φύλου και γλώσσας, στο φεμινισμό κτλ, •κατανοήσουν τον διαχωρισμό ανάμεσα στο κοινωνικό φύλο από το βιολογικό φύλο, •αναγνωρίζουν το γλωσσικό ύφος και τα γλωσσικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κάθε φύλο στα ΜΜΕ, •διεξάγουν γλωσσολογική ανάλυση σε κείμενα, διαφημίσεις κτλ, εστιάζοντας στα συντακτικά, σημασιολογικά, μορφολογικά στοιχεία της γλώσσας, •αποφεύγουν την χρήση σεξιστικής γλώσσας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ανάλυση της σχέσης κοινωνικού φύλου (gender) και Μ.Μ.Ε. έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή, η οποία ξεκινά από τη μελέτη της στερεοτυπικής αναπαράστασης των γυναικών από τα Μ.Μ.Ε. και καταλήγει στην ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η έμφυλη ταυτότητα κατασκευάζεται από τα Μ.Μ.Ε. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο να εξετάσει τη σχέση φύλου και γλώσσας όπως εμφανίζεται στα Μ.Μ.Ε. και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από το μάθημα θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο της σχέσης φύλου και γλώσσας διαχρονικά αλλά και να προσεγγίσουν με κριτική σκέψη σύγχρονα κείμενα, θέτοντας ως στόχο την ανάλυση και καλύτερη κατανόησή τους. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί ποικιλία κειμένων από εφημερίδες, περιοδικά, διαφημίσεις, τηλεοπτικές εκπομπές καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνικό φύλο, βιολογικό φύλο, κοινωνιογλωσσολογία, μοντέλο της διαφοράς, μοντέλο κυριαρχίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση του προγράμματος Office PowerPoint για τις παραδόσεις του μαθήματος, χρήση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος e-learning και χρήση του διαδικτύου για να προβληθεί και να συζητηθεί οπτικοακουστικό υλικό μέσα στην τάξη.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
•Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με δημόσια ομαδική παρουσίαση εργασίας μέσα στην τάξη και με τελική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει συγγραφή ατομικής εργασίας τύπου κριτικής αποτίμησης άρθρου. Ο βαθμός προκύπτει συνδυαστικά 30% από την ομαδική παρουσίαση και 70% από την ατομική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Carter, C., & Steiner, L. (2004). Critical readings: media and gender. Open University Press. -Coates, J. (1993). Women, Men and Language. London -Coates, J. (2004). Language and gender: a reader. Oxford, UK. Blackwell -Collins, R. L. (2011). Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We Now and Where Should We Go? Sex Roles, Volume 64(3–4), 290–298. -Dines, G., & Humez, J. M. (2011). Gender, Race, and Class in Media: A Critical Reader. Sage. -Gauntlett, D. (2008). Media, Gender and Identity: An Introduction. Routledge. -Gill, R. (2007). Gender and the media. Polity. -Jule, A. (2008). A Beginner's Guide to Language and Gender. M&M Textbooks. -Krijnen, T., & Van Bauwel, S. (2015). Gender and Media: Representing, Producing, Consuming. Routledge. -Παυλίδου, Θ.-Σ. (επιμ.) (2006β). Γλώσσα-Γένος-Φύλο, 2η έκδ. [1η έκδ.: 2002]. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα M. Τριανταφυλλίδη). -Παυλίδου, Θεοδοσία, Γλώσσα-Γλωσσολογία-Σεξισμός, Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, Τεύχος 21, (1984), σσ 69-78 -Παυλίδου, Θ.-Σ., Α. Αλβανούδη & Ε. Καραφώτη (2004). «Γραμματικό γένος και σημασιακό περιεχόμενο: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη λεξιλογική αναπαράσταση των φύλων». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: 543-553. -Τσοκαλίδου, Π (1996). Το φύλο της γλώσσας: οδηγός μη-σεξιστικής γλώσσας για τον δημόσιο ελληνικό λόγο. Σύνδεσμος Ελληνίδων επιστημών
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2020