ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι / Specialization Greek Traditional Dance I
ΚωδικόςΚΧ2001
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014381

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕιδίκευση7416

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600177529
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΑ0600 Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
 • ΚΧ0600 Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: •Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδοσιακές φορεσιές, τα μουσικά όργανα και το δημοτικό τραγούδι από περιοχές της Ελλάδας όπως Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ρούµελη, Πελοπόννησο, Νησιά και από πολιτισµικές οµάδες όπως Σαρακατσαναίοι, Βλάχοι, Πόντιοι, •Θα έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιότητας και ικανότητας εκτέλεσης, στην πράξη, των χορών από τις παραπάνω περιοχές της Ελλάδας και τις πολιτισμικές ομάδες, •Θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τις αρχές της διδακτικής για την διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, •θα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής για την διδασκαλία των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, •Θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν σε μέρη τους χορούς σύμφωνα με τα βήματα-κινήσεις και τον ρυθμό του κάθε χορού και με τις αρχές της διδακτικής για μία αποτελεσματική διδασκαλία, •θα δύνανται να αναγνωρίζουν και να διορθώνουν λάθη στην εκτέλεση των χορών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Χορός και λαϊκός πολιτισµός. Παράδοση και φολκλορισµός. Η σπουδή του Ελληνικού χορού. Αρχές µάθησης (τα θεωρητικά µοντέλα µάθησης). Χορευτικά σχήµατα. Το δηµοτικό τραγούδι. Εκπόνηση εργασίας στο γνωστικό αντικείµενο του Ελληνικού παραδοσιακού χορού. • Εκµάθηση χορών γεωγραφικών διαµερισµάτων (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ρούµελη, Πελοπόννησος, Νησιά) και πολιτισµικών οµάδων (Σαρακατσαναίοι, Βλάχοι, Πόντιοι) από όλη την Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνικός παραδοσιακός χορός, κινητικά εκφραστικά μέσα, αρχές µάθησης, αγωγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Κατά τη διδασκαλία των χορών για την αναπαραγωγή του ήχου. • Διδασκαλία μαθημάτων θεωρητικού υπόβαθρου με χρήση βίντεο-προβολέα. • Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Σεμινάρια100,4
Άσκηση Πεδίου1505,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2007,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Καλλιτεχνική δημιουργία100,4
Εξετάσεις60,2
Σύνολο41616
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση βάσει της τακτικής και ενεργούς συµµετοχής στο µάθηµα (10%), µε την παρουσίαση μίας εργασίας στο χορό στο τέλος του εξαµήνου (30%) και µε προφορικές, γραπτές και πρακτικές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου (60%). Τα κριτήρια κοινοποιούνται στους/ις φοιτητές-τριες στο πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Μαυροβουνιώτης Φώτιος, Μαλκογεώργος Αλέξανδρος, Αργυριάδου Ειρήνη (2013). Ελληνικοί ΛαΪκοί Χοροί.Εκδόσεις: University Studio Press. -Δήμας Ηλίας, Τυροβολά Βασιλική, Κουτσούμπα Μαρία. (2017) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ- Θεωρήσεις για το λόγο, τη γραφή και τη διδασκαλία του. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -HELENE NEVEU KRINGELBACH, JONATHAN SKINNER (2019). Χορευτικοί πολιτισμοί: Παγκοσμιοποίηση, Τουρισμός και Ταυτότητα στην Ανθρωπολογία του χορού. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-11-2020