ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ / Exercise Testing/Evaluation of Physical Performance
ΚωδικόςΓΚ3800
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000577

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 116
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΜάθημα Εμβάθυνσης Φροντιστηριακού ύπουΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600177602
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: • Θα κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της μέτρησης και αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων • Θα γνωρίσουν τους βιολογικούς και φυσιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις φυσικές ικανότητες • Θα είναι σε θέση να συνδέσουν τη φυσιολογία/λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού με τις πρακτικές δοκιμασίες αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων • Θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένες δοκιμασίες στο εργαστήριο και στο πεδίο για τη μέτρηση και την αξιολόγηση των φυσικών ικανοτήτων της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (αντοχής), της αναερόβιας ικανότητας, της ταχύτητας, της δύναμης, της ευκαμψίας, του βασικού μεταβολισμού και της σύστασης του σώματος. • Θα είναι ικανοί να μεταφέρουν τα αποτελέσματα της μέτρησης και αξιολόγησης των φυσικών ικανοτήτων στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων άσκησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεμελιώδης αρχές και προσεγγίσεις στη μέτρηση-αξιολόγηση, ενεργειακή δαπάνη, βιολογικοί και φυσιολογικοί παράμετροι που επηρεάζουν την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, βασικές αρχές εργοσπιρομέτρησης, μέτρηση της καρδιοαναπνευστική λειτουργίας στον μαζικό αθλητισμό (θεωρία - πράξη), μέτρηση της καρδιοαναπνευστική λειτουργίας στον αγωνιστικό αθλητισμό (θεωρία - πράξη), μέτρηση της καρδιοαναπνευστική λειτουργίας στο πεδίο (πράξη), προσδιορισμός αναερόβιου και αναπνευστικού κατωφλιού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις803,1
Εργαστηριακή Άσκηση160,6
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων943,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο2088
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων σε όλη την ύλη (100%). Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά γραπτώς στους φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Η διδακτέα ύλη είναι αναρτημένη στο δυαδίκτυο και στον οδηγό σπουδών του τμήματος. Επιπρόσθετα, στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση της ύλης του μαθήματος απαντώντας σε δείγμα ερωτήσεων. Στο τελευταίο μάθημα γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι μονάδες αξιολόγησης της κάθε ερώτησης στο τελικό διαγώνισμα είναι γνωστές γραπτώς στο τελικό έντυπο της τελικής εξέτασης. Θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον το 50% της τελικής εξέτασης, ώστε να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(ι) ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Β., ΓΕΛΑΔΑΣ Ν., ΚΟΣΚΟΛΟΥ Μ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2015 (ιι) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACSM (EΠΙΣΤ. ΕΠΙΜ. ΤΑΞΙΛΔΑΡΗΣ Κ. ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Ι, ΑΘΛΟΤΥΠΟ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜ. ΓΚΟΛΕΜΗΣ Ο.Ε, 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dημοσιεύσεις με νέα ερευνητικά δεδομένα, Σημειώσεις από slides του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-01-2021