Νομοθεσία Τροφίμων Ι: γενική νομοθεσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝομοθεσία Τροφίμων Ι: γενική νομοθεσία / Food Law I: generic regulations
ΚωδικόςΝΤΠ105
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κουτσουμανής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017950

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝομοθεσία Τροφίμων Ι: γενική νομοθεσία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600177713
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει: i. Την οριζόντια νομοθεσία σχετικά με τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, το πακέτο υγιεινής, τα μικροβιολογικά κριτήρια, τα πρόσθετα, την επισήμανση των τροφίμων, τα υλικά συσκευασίας, τους ρυπαντές και τα κατάλοιπα, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. ii. τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επιχειρίσεων τροφίμων, (παραγωγών, διανομέων, εμπόρων) σχετικά με την οριζόντια νομοθεσία iii. τις εμπορικές πρακτικές προστασίας των καταναλωτών (Διαφήμιση, νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, διακρίσεις με βάση το μέσο προβολής και με βάση το αντικείμενο, κά.) iv. τη σχέση γενετικών πόρων και Ασφάλειας τροφίμων v. το κανονιστικό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Τροφίμων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια γενική εικόνα της γενικής (οριζόντιας) νομοθεσίας που διέπει τα τρόφιμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο από την άποψη τόσο του νομικού επιστήμονα όσο και του επιστήμονα τροφίμων. Στη διάρκεια των δεκατριών εβδομάδων του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη βασική οριζόντια νομοθεσία τροφίμων και ποτών που περιλαμβάνει τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, το πακέτο υγιεινής, τα μικροβιολογικά κριτήρια, τα πρόσθετα, την επισήμανση των τροφίμων, τα υλικά συσκευασίας, τους ρυπαντές και τα κατάλοιπα, τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Θα συζητηθούν επιπλέον θέματα προστασίας του καταναλωτή (διαφήμιση, νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, διακρίσεις με βάση το μέσο προβολής και με βάση το αντικείμενο, κά.), γενετικών πόρων και ασφάλειας των Τροφίμων καθώς επίσης και το κανονιστικό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Αγοράς Τροφίμων.
Λέξεις Κλειδιά
undefined
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων238
Εξετάσεις3
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-01-2021