ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ / VOICE AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING
ΚωδικόςΔΜ1045
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανασία Πρίντζα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004458

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΥΦΥΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕπιλογής115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600177749
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν, αναλύουν, και να επεξεργάζονται βασικές παραμέτρους των σημάτων φωνής. Επιπλέον θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να προτείνουν βασικούς τρόπους επεξεργασίας και ανάλυσης φωνής για συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. αναγνώριση φωνημάτων. Τέλος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας της φωνής και της σύνδεσής της με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης σε θέματα: 1) παραγωγής και αντίληψης της φωνής και της γλώσσας 2) διαταραχών της παραγωγής και της αντίληψης της φωνής και της γλώσσας 3) μοντέλων ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας της φωνής και της γλώσσας (προφορικής και γραπτής) και των διαταραχών και αποκλίσεων αυτών 4) μοντέλων αναπαραγωγής της φωνής και της γλώσσας (προφορικής και γραπτής) με σκοπό τη χρήση της αποκτηθείσας γνώσης για την εφαρμογή: 1) σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. συστήματα ταυτοποίησης μέσω αναγνώρισης φωνής, χρήση ψηφιακού ήχου σε ρομποτικές εφαρμογές, κινηματογράφο και video – εφαρμογές, συστήματα αυτοδιδασκαλίας, ρομποτ-διερμηνείς, αυτόματους μεταφραστές, συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου – μηχανών, συστήματα επικοινωνίας ανθρώπων, κλπ) 2) σε ιατρικές εφαρμογές (πχ χρήση της ψηφιακής καταγραφής του ήχου για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των διαταραχών της φωνής, χρήση κοχλιακών εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση της ακοής, χρήση ηλεκτρικών ερεθισμάτων για την αποκατάσταση της αντίληψης της γλώσσας και για την αναπαραγωγή της φωνής, κλπ)
Λέξεις Κλειδιά
φωνή, γλώσσα, επεξεργασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις15
Εργαστηριακή Άσκηση3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Κλινική Άσκηση
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εξετάσεις
Σύνολο18
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Allen J. Natural Language Understanding. Ed. Benjamin/Cummings, 2nd ed., 1995. 2. Altman G. (ed.) Cognitive Models of Speech Processing: psycolinguistic and computanional perspectives, MIT Press, Cambridge, Mass, 1990. 3. Baken R. An Overview of Laryngeal Function for Voice Production. In: Sataloff R, ed. Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care. San Diego: Singular Publishing Group, pp. 147-165, 1997. 4. Bernen N.O., Dybkjaer H, Dybkjaer L. Designing interactive speech systems: from first ideas to user testing, Springer-Verlag N.Y., 1998. 5. Bishop, C.M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press, 1995. 6. Bless D, Glaze L, Lowery D, Campos G, Peppard R. Stroboscopic, acoustic, aerodynamic and perceptual analyses of voice production in normal speaking adults: NCVS Status and progress Report,4, pp. 121-134, 1993. 7. Dejonckere P. A basic protocol for functional assessment of voice pathology: Guideline by the Committee on Phoniatrics of the European Laryngological Society, 2000. 8. Dejonckere P. Perceptual and laboratory assessment of dysphonia. Otolaryngologic Clinics of North America 33 (3): 731-750, 2000. 9. Fink R, Demarest R. Laryngeal Biomechanics. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 10. Fresnel-Elbaz E. Exploration de la phonation. In: P Courtrat C, Elbaz P, ed. Explorations fonctionelles en ORL. Paris: Masson, pp. 146-175, 1994. 11. Hirano M. Clinical examination of the voice. New York: Springer-Verlag, p. 1-98, 1981. 12. Jelinek F. Statistical Method for Speech Recognition, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1998. 13. Jiang J, Lin E, Hanson D. Vocal fold physiology. The Otolaryngologic Clinics of North America 33 (4): 699-712, 2000. 14. Leech G. Principles of Pragmatics. UK: Longman (1983). 15. Levinson SC. Pragmatics. Cambridge: CUP (1983). 16. Markovitch J. Using Speech Recognition, Prentice Hall, 1996. 17. Mc Kevitt P. (ed.). Integration of Natural Language and Vision Processing, Vol. I-IV, Dordrecht, Kluwer, 1995/1996. 18. Owens F.J. Signal Processing of Speech, Macmillan, 1993. 19. Sataloff, Heuer R, Emerich K, Baroody M, Rulnick R, Hawkshaw M. The Clinical Voice Laboratory. In: Sataloff R, ed. Professional Voice: The science and Art of Clinical Care. San Diego: Singular Publishing Group, pp. 215-243, 1997. 20. Saeed J. Semantics. Oxford: Blackwell (1997). 21. Titze I. Vocal fold physiology: Frontiers in basic science. San Diego: Singular Publishing, 1993. 22. Young S. and Bloothooft G. Corpus-based Methods in Language and Speech Processing, Kluwer, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020