Σχολική Φ.Α

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχολική Φ.Α / Physical Education
ΚωδικόςΓΜ1300
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000630

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχολική Φ.Α
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600177827
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέσα από το μάθημα ο/η φοιτητής/ήτρια ανακαλύπτει το εφαρμοσμένο πεδίο της σχολικής Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) και επιπλέον του/της δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα ευρύ πεδίο κινητικών δραστηριοτήτων. Το πεδίο αυτό ανταποκρίνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αποσκοπεί στο να είναι σε θέση ο φοιτητής/ήτρια να συντάξει προγράμματα για το μάθημα της φυσικής αγωγής στις δύο βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Να σχεδιάζει και να προσαρμόζει ένα ημερήσιο πρόγραμμα Φ.Α., που αφενός θα ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη της Φ.Α. και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και αφετέρου θα εμπεριέχει πρωτότυπα στοιχεία “άσκησης”, που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών της εκάστοτε βαθμίδας. • Να μπορεί να εφαρμόζει και να εκτελεί όλες τις πρακτικές οδηγίες και σε εφαρμοσμένο πεδίο. • Να μπορεί να αναγνωρίζει, να διακρίνει και να συσχετίζει τα θεματικά αντικείμενα του μαθήματος Φ.Α. (σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα) στις δύο (βασικές) βαθμίδες εκπαίδευσης • Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας στην Φ.Α. • Να μπορεί να παρουσιάζει με γραπτό αλλά και πρακτικό τρόπο τα στοιχεία της διδασκαλίας στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Γνωριμία και τρόποι ανάπτυξης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μετακίνησης (βάδισμα, τρέξιμο, χόπλα, κουτσό, γκαλόπ, γλίστρημα), χειρισμού (ρίψη, υποδοχή, χτύπημα, κλώτσημα και σταμάτημα), σταθεροποίησης (προσγείωση, σταμάτημα, αλλαγή κατεύθυνσης, ισορροπία) - Ιδέες δραστηριοτήτων εξερεύνησης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων μέσω των εννοιών της προσπάθειας (δύναμη, χρόνος, ροή), του χώρου (επίπεδο κατεύθυνση, πεδίο) και της σχέσης (με συνασκούμενο, με αντικείμενα και συνδυαστικά). - Γνωριμία και ανάπτυξη των μεθόδων εξάσκησης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων (μερική και ολική μέθοδος, μαζική και κατανεμημένη μέθοδος, ομαδοποιημένη και τυχαία μέθοδος, μεταβαλλόμενη και σταθερή μέθοδος) - Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων (κιναίσθηση, όραση, ακοή, αφή, συντονισμός) - Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, ευλυγισία) ελεύθερα ή σε κυκλική γύμναση - Γνωριμία και χρήση του φάσματος των στυλ διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή - Παιχνίδια, είδη παιχνιδιών και χρήση τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής - Ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας (κινητική έκφραση)/Ανάπτυξη δημιουργικότητας - Δομή ενός ημερησίου μαθήματος φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δείγμα τέτοιου μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Φυσική Αγωγή, κινητικές δεξιότητες, στυλ διδασκαλίας, μέθοδοι εξάσκησης, παιχνίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. Internet για αποστολή-λήψη Email στην επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες. Διαμορφωτικές εξετάσεις μέσω quiz στο elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251,0
Άσκηση Πεδίου100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις331,3
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση βάσει της τακτικής και ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα, με συγγραφή εργασίας και με προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα κριτήρια αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και κοινοποιούνται στους/ις φοιτητές-τριες στο πρώτο μάθημα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Bielenberg Kiersten (Kiwi), Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Επιμ. Κοντού Μαρία, Ελληνούδης Θεόδωρος (2020). Δραστηριότητες και παιχνίδια για όλους στο μάθημα της φυσικής αγωγής. UNIVERSITY STUDIO PRESS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ • Διγγελίδης Νικόλαος, Παπαιωάννου Αθανάσιος, (2016). Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. • Donelly Frances Cleland, Mueller S. Suzanne, Gallahue L. David, Επιμ. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Ευαγγελινού Χριστίνα, Μτφρ. Σοκοδήμου Υβόννη, Βαρλάμη Χριστίνα, (2019). Αναπτυξιακή φυσική αγωγή για όλα τα παιδιά. UNIVERSITY STUDIO PRESS • Χατζόπουλος Δημήτριος (2012). Διδακτική φυσικής αγωγής. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Pangazi R. Εκδ. Σάλτο. • Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα, Σκοποί-Στόχοι, Επιδιώξεις, Δερρή Β. Εκδ. Σάλτο. • Τα βιβλία του εκπαιδευτικού για το δημοτικό σχολείο www.pi-school.gr . • Teaching Physical Education (5th Edition) Muska Mosston Muska Mosston (Author) Teaching Physical Education for Learning, Judith Rink . • The Physical Education Activity Handbook (12th Edition) Neil Schmottlach Neil Schmottlach, Jerre McManama. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: - Physical Educator - Physical Education and Sport Pedagogy
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-01-2021