ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / EUROPEAN ECONOMY
Κωδικός12ΕΕ06
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μάρδας
Γνωστικό ΑντικείμενοΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001485

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 205
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης533
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕιδική Επιλογή533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600177956
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές/τριες αναμένεται στο πλαίσιο του μαθήματος ότι: -θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις κατανοώντας τους μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). -Θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις χρήσιμες για τη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πλανήτη μας και θα έχουν επίσης επαρκή γνώση για τις αναθεωρήσεις της ιδρυτικής Συνθήκης της ΕΟΚ, της Συνθήκης της Ρώμης (1957). -Θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις κοινές πολιτικές της ΕΕ -Θα εχουν ευαισθητοποιηθεί σε πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ -Θα έχουν ενδελεχή γνώση για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, των θεσμικών της οργάνων και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γνώσεις απαραίτητες για την ενσωμάτωση κάθε οικονομολόγου στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας του όπως και της ίδιας της Ευρώπης. -Αποκτούν μια κλύτερη γνώση της ΕΕ με την επίσκεψη στα θεσμικά της όρανα, που πραγματοποιείται κάθε έτος από το 2005. Οι επιλεγέντες μετά από τεστ φοιτητές/τριες γωρίζουν από κοντά τα όσα διαδραματίσονται στις Βρυξέλλες.(βλ. λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών κλπ στο elearning του μαθματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και ΕURATOM- Παγκοσμιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών Ενώσεων – Θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική – Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευνας, Βιομηχανική Πολιτική - Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ελλάδα. – ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσμος – ΕΕ και Τουρκία.
Λέξεις Κλειδιά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
-
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, γραπτές εξετάσεις, τεστς και παρουσιάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Μάρδας Δ. Από την ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32998330. 2. Θ. Χυτήρης, Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκδ. Επίκε-ντρο, Θεσσαλονίκη 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 15160.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022