ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
Κωδικός12ΕΕ09
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερινη Καμπουρη
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001491

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 426
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕιδική Επιλογή533
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600177959
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις έννοιες και τις μορφές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και των συνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς η ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και κριτικής αποτίμησης επιχειρηματικών μοντέλων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση στοιχείων για το επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανάλυση της διαδικασίας επιχειρηματικού σχεδιασμού και την πρακτική εξάσκηση στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων. Σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζονται στοιχεία για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και τον ρόλο που παίζουν στην οικονομική ανάπτυξη. Όσον αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, αναλύεται η διαδικασία κατάρτισης και το περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχεδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου και πρότασης αξίας, στην επιλογή νομικής μορφής και τοποθεσίας εγκατάστασης, στον σχεδιασμό της πολιτικής μάρκετινγκ και σε χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως ο προϋπολογισμός του κόστους έναρξης, του κόστους λειτουργίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αναλύονται επίσης κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και ο ρόλος της αποτυχίας. Τέλος, με σκοπό την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων, κατά την διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές καταρτίζουν και παρουσιάζουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια.
Λέξεις Κλειδιά
Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό σχέδιο, δεξιότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- AUTH E-learning platform - Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω της βιβλιοθήκης - Ανοιχτές πηγές πληροφόρησης και ιστοσελίδες - Βάσεις στατιστικών δεδομένων - Διαλέξεις μέσω ZOOM - Χρήση διαδραστικών πινάκων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,2
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις40,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Επιλογή μεταξύ 1) Εκπόνηση και παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου 30% και Τελική Γραπτή Εξέταση 70% 2) Τελική Γραπτή Εξέταση 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [77107408]: Επιχειρηματικότητα-Aπό τη Θεωρία στην Πράξη, Kuratko F. Donald, Φαφαλιού Ειρήνη (επιμ.), (2018), Έκδοσης Broken Hill. Βιβλίο [59382654]: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.), (2016) Εκδόσεις Τζιόλα. Βιβλίο [59363191]: Επιχειρηματικότητα, Γωνιάδης, Η., (2016), Εκδόσεις Κοντού Αγγελική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κώτσιος, Π. (2019) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Σύλληψη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία, 3η Εκδοση. Deakins, D. & Freel, M. (2017) Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Rosili Fayole, A. (2019) Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Πρακτική. 3η Έκδοση, Εκδόσεις Προπομπός. Mariotti S. & Glackin C. (2016) Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων, 2η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖιόλα. Acs, Z. & Audretsch, D. (2005) Handbook of Entrepreneurship Research, Springer. Audretsch, D. , Keilbach, M. & Lehmann, E. (2006) Entrepreneurship and Economic Growth, Oxford University Press Machado, C. & Davim, J. (2020) Entrepreneurship and Organizational Innovation, Springer International Publishing Passiante, G. (2020) Innovative Entrepreneurship in Action: From High-Tech to Digital Entrepreneurship, Springer International Publishing Osterwalder, A. Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2020) Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer), Wiley
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2021