ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Κωδικός12ΕΗ08
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Φουσέκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000444

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕιδική Επιλογή743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600177975
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι βασικές γνώσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας και Δυναμικής Ανάλυσης (Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης Οικονομίας και Φύσης, με τη χρήση των αναλυτικών εργαλείων της οικονομικής θεωρίας. Η κατανόηση αρχών και πολιτικών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήματος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Θεωρητικές βάσεις της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Ρύπανση του Περιβάλλοντος, μέτρα για την προστασία. Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-ρύπανση (και απο-ρύπανση). Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Άριστη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων. Οικονομική ανάπτυξη και εξάντληση των φυσικών πόρων. Βιώσιμη περιβαλλοντικά οικονομική ανάπτυξη. Η ανάλυση κόστους-οφέλους στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Χρήση μαθηματικο-οικονομικών μοντέλων στη μελέτη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη: αρχές και ορισμοί. Παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή και βιωσιμότητα. Κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ασφάλεια τροφίμων, κοινωνική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη. Φτώχεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Διεθνείς πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Λέξεις Κλειδιά
Φυσικοί Πόροι. Ρύπανση. Άριστη Κατανομή. Βιωσιμότητα. Κλιματική Αλλαγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Powerpoint, Blackboard, email, Moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κ. Μπίθας, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εκδ. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 2855. 2. Faucheux Sylvie, Noel Jean Francois, Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31904.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Tietenberg Tom, Lewis Lynne, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εκδ. Γ. Δαρδανός, Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2021