ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / GROWTH ECONOMICS
Κωδικός12ΥΓ06
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠερσεφόνη Τσαλίκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001418

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 626
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178006
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • Έχουν την δυνατότητα να προσδιορίζουν και να αναλύουν βασικές θεωρίες και έννοιες της οικονομικής της ανάπτυξης. • Εξετάζουν κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων θεωριών και προσεγγίσεων της αναπτυξιακής οικονομικής. • Αναλύουν κριτικά τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. • Αξιολογούν τη πληρότητα και ποιότητα εμπειρικών εργασιών στην οικονομική της ανάπτυξης. • Αξιοποιούν εμπειρικές εργασίες στην οικονομική της ανάπτυξης για την εξειδίκευση μέτρων πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Έννοια, περιεχόμενο, σκοπός και μέτρηση της ανάπτυξης 2. Η κατάσταση της ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο 3. Εξέλιξη της σκέψης στην οικονομική της ανάπτυξης 4. Ανάλυση της φτώχειας και της ευπάθειας 5. Ανισότητα και αδικία 6. Ακραία Φτώχεια (Our World in Data). 7. Πείνα και Υποσιτισμός (Our World in Data) 8. Οικονομική μεγέθυνση – το μακροοικονομικό επίπεδο 9. Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση 10. Αύξηση του πληθυσμού και οικονομική ανάπτυξη 11. Πληθυσμιακή Μεγέθυνση (Our World in Data) 12. Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανάπτυξη 13. Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης (Our World in Data). 14. Ο Ρόλος της Υγείας (Our World in Data). 15. Αγροτικός και διαρθρωτικός μετασχηματισμός και ανάπτυξη 16. Χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής: ο ρόλος του κράτους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1344,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, Εργασία ομαδική + Προφορική παρουσίαση, Εργασία ατομική + Προφορική παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. A. de Javry, E. Sadoulet, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2020. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94645243. 2. M.P. Todaro, St. C. Smith, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33155988. 3. A.P. Thirwall, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, εκδ. Παπαζήση, Aθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 68389430.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Βαϊτσος, Κ. 2009. Αρχές Αναπτυξιακής Οικονομικής. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική. • Weil, N.D. 2012. Οικονομική Μεγέθυνση. Λευκωσία, Broken Hill Publishers Ltd. • World Bank (various years). World Development Report. Washington DC, The World Bank. • Our World in Data: https://ourworldindata.org • United Nations. 2015. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, United Nations. • Lin, J.Y. 2012. New Structural Economics. Washington DC, The World Bank. • Ocampo, J.A., Rada, C. and Taylor, L. 2009. Growth and Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach. New York, Columbia University Press. • Ray, D. 2010. Uneven Growth: A Framework for Research in Development Economics, Journal of Economic Perspectives 24, No. 3, 45-60. • Lucas, R. 1990. Why Doesn't Capital Flow From Rich to Poor Countries?, American Economic Review 80, 92-96. • Erosa, Α., Koreshkova, Τ. and Restuccia, D. 2010. How Important Is Human Capital? A Quantitative Theory Assessment of World Income Inequality, Review of Economic Studies 77, 1421-1449. • Forbes, K. 2000. A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth, American Economic Review 90, 869-887. • Mookherjee, D. and Ray, D. 2003. Persistent Inequality, Review of Economic Studies 70, 369-393. • Benabou, R. 2000. Unequal Societies: Income Distribution and the Social Contract, American Economic Review 90, 96-128. • Rodrik, D. 2013. The Past, Present, and Future of Economic Growth. Global Citizens Foundation, Working Paper 1. • Chen, S. and Ravallion, M. 2010. The Developing World is Poorer than we Thought, but no less Successful in the Fight against Poverty. The Quarterly Journal of Economics, 125(4). • Milanovic, B. 2013. Global Income Inequality in Numbers: in History and Now, Global Policy, 4(2).
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2021