ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ / STRATEGIC MANAGEMENT
Κωδικός12ΥΖ02
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερινη Καμπουρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000318

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 424
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕιδική Επιλογή746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178020
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, να εξοικειωθούν με την διαδικασία αναγνώρισης των στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί και να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού, επιλογής και εφαρμογής των κατάλληλων στρατηγικών που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους μέσα στο χρόνο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τον ορισμό και την ανάλυση της έννοιας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και των πεδίων εφαρμογής του, καθώς και τα βήματα που ακολουθούνται κατά την άσκηση του. Σε αυτά τα βήματα περιλαμβάνονται η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης/οργανισμού με την συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων πληροφοριών, η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος και των πόρων της επιχείρησης/οργανισμού και η διαδικασία της επιλογής βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αναλύονται ζητήματα διαμόρφωσης, επιλογής και εφαρμογής στρατηγικών κατευθύνσεων και δράσεων, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης τους. Επιπλέον αναλύονται ζητήματα σύνταξης και παρακολούθησης προϋπολογισμών για τις επιλεγμένες στρατηγικές, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνου και οικοδόμησης ανθεκτικότητας. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει την ανάλυση της έννοιας και των δράσεων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Στόχοι, Στρατηγικές, Έλεγχος, Ανθεκτικότητα, Διαχείριση κινδύνων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- AUTH E-learning platform - Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω της βιβλιοθήκης - Ανοιχτές πηγές πληροφόρησης και ιστοσελίδες - Βάσεις στατιστικών δεδομένων - Διαλέξεις μέσω ZOOM - Χρήση διαδραστικών πινάκων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Σεμινάρια40,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται με βάση: - Τελικές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, Θεωρία, Έκδοση 7η, Ε. Σ. Μπένου, Αθήνα, ISBN: 978-960-359-119-1 (Κωδ. Εύδοξου: 50659970) • Hill W.L. C., Schilling A. M. and Gareth, J.R. (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση – Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης, 1η εκδ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα, ISBN: 9789925563524 (Κωδ. Εύδοξου: 577107332) • Rothaermel, F.T (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ, 1η εκδ. ROSILI, Αθήνα, ISBN: 9786185131364 (Κωδ. Εύδοξου: 68382389). • Γεωργόπουλος, Ν. (2013). Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Έκδοση 3η, Ε. Σ. Μπένου, Αθήνα, ISBN: 978-960-8249-95-0 (Κωδ. Εύδοξου: 68383883)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Johnson, J., Scholes, K and Whittington R. (2010), Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική. • Τερζίδης, Κ. (2011) Μάνατζμεντ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Σύγχρονη Εκδοτική. • Hitt, M., Ireland, R.D. & Hoskisson, R. (2015) Strategic Management: Competitiveness and Globalizations, 12th Ed., Cengage Learning. • Dess, G., McNamara, G., Eisner, A. & Lee, S. (2019) Strategic Management: text and cases, 9th Ed., McGraw-Hill Education. • Fred, D. & Forest, D. (2016) Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th Ed., Pearson. • Wheelen, T., Hunger, J.D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2018) Strategic Management and Business Policy: globalization, innovation, and sustainability, 15th Ed., Pearson. • Gamble, J. E., Peteraf, M.A. & Thompson, A.A. (2020) Essentials of Strategic Management: The quest for Competitive Advantage, 7th Ed., NY: McGrawHill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2021