ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ / MATHEMATICS FOR ECONOMICS II
Κωδικός03ΥΒ04
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλεξανδρα Γκουλγκουτσικα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000708

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178240
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τις βασικές και προχωρημένες έννοιες των μαθηματικών • κατανοήσουν την σύνδεση μεταξύ των μαθηματικών και των οικονομικών επιστημών • εξοικειωθούν με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων • αποκτήσουν τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία για τις σπουδές τους στην Οικονομική Θεωρία, για την παρακολούθηση και καλύτερη κατανόηση των άλλων συναφών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
I. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Γραμμικά συστήματα. Επίλυση με μέθοδο Gauss και Gauss-Jordan. Ομογενή συστήματα. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων. Εφαρμογές στην επίλυση γραμμικών συστημάτων. Μήτρες. Πράξεις με μήτρες. Ανάστροφη και Αντίστροφη Μήτρας Ορίζουσες (επανάληψη-επέκταση) Αντίστροφη μήτρας (με ορίζουσες) Ο Διανυσματικός Χώρος Vn(R) Γραμμική εξάρτηση – ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου Η δομή του συνόλου λύσεων γραμμικού συστήματος Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα μήτρας. Οριστικότητα τετραγωνικών μορφών (έλεγχος με ιδιοτιμές) ΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αόριστο ολοκλήρωμα Αόριστο ολοκλήρωμα (Οικονομικές εφαρμογές) Ορισμένο ολοκλήρωμα Ορισμένο ολοκλήρωμα (Οικονομικές εφαρμογές) Γενικευμένα ολοκληρώματα Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων (συνέχεια): Πλεόνασμα καταναλωτή, παραγωγού Συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης, εθνικού εισοδήματος. Καμπύλη Lorentz Η έννοια της Διαφορικής Εξίσωσης. (Απλές οικονομικές εφαρμογές) Διαφ. εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών Διαφορικές εξισώσεις ολικού διαφορικού. (Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις) Γραμμικές διαφ. εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές (ομογενείς) Η έννοια της Εξίσωσης Διαφορών. (Απλές οικονομικές εφαρμογές) Εξισώσεις Διαφορών πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές (ομογενείς)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις και υλικό (διαφάνειες και ασκήσεις) στο elearnging (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5376).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Φροντιστήριο8
Σύνολο60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. M. Hoy κ.α., Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, εκδ. Γ. Δαρδανός & ΣΙΑ, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767283. 2. Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, τ. Β', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, τ. Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86200295. Λ. Τσουλφίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31750. Bergin James, Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94644205.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2021