ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ / REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT II
Κωδικός03ΥΣ02
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλεξανδρα Γκουλγκουτσικα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000915

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600178364
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ02 ΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
 • 03ΥΔ06 ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση Οικονομικών της Ανάπτυξης και Περιφερειακής Θεωρίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους στόχους, την αναγκαιότητα, και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής • κατανοήσουν τις περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, την εξέλιξης τους, και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες • μπορούν να αξιολογήσουν τις περιφερειακές ανισότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο • εξοικειωθούν με ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα από το 1950 έως και σήμερα • κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών πολιτικών και του περιφερειακού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, καθώς και τις επιδράσεις τους, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζεται στη θεωρητική και εμπειρική μελέτη και ανάλυση των στόχων, των προτεραιοτήτων και των μέσων άσκησης περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τα μέσα του 20ου αιώνα έως σήμερα. Αναλύει τους στόχους και την αναγκαιότητα της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, περιγράφει στρατηγικές και μέσα περιφερειακής πολιτικής, ενώ παράλληλα μελετά και νέες κατευθύνσεις. Μελετά τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), πως εξελίσσονται διαχρονικά και ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες. Μελετά την περιφερειακή οικονομική πολιτική της ΕΕ, ως προς το θεσμικό της πλαίσιο, τους στόχους και τα όργανά της, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Παράλληλα, εξετάζει και τη νέα γεωγραφία της Ευρώπης, την προώθηση της χωρικής συνεργασίας στην ΕΕ, τα δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας, την περιφερειακή διοικητική οργάνωση και οικονομική πολιτική. Τέλος, εξετάζεται η ελληνική περιφερειακή πολιτική, τα διοικητικά μέτρα και ο περιφερειακός προγραμματισμός, καθώς και η συμβολή τους στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη.
Λέξεις Κλειδιά
Περιφερειακός προγραμματισμός, περιφερειακή οικονομική πολιτική, στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ, περιφερειακές πολιτικές Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr . Η/Ο φοιτήτρια/ής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό e-mail)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων5
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις5
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά α) συγγραφή και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας, και β) εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής μελέτης (project).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., (2016) “Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα”, Eκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2η έκδ (Εύδοξος: 59367800) Αργύρης Α., (2006) “Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική”, Eκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (Εύδοξος: 5146) Λώλος Σ. (2009), "Οι Ελληνικές Περιφέρειες", Eκδόσεις Gutenberg (Εύδοξος: 67675) Πολύζος Σ. (2011), "Περιφερειακή Ανάπτυξη", Eκδόσεις Κριτική, Αθήνα (Εύδοξος: 7648530) Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2009, "Περιφερειακός Προγραμματισμός", Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Γιώτη-Παπαδάκη Ο., (2010), "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης", 2η Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα (Εύδοξος: 42851) Χριστοφάκης, Μ., 2001, "Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική", Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Παπαδασκαλόπουλος Αθ., (2009), "Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης", Β΄, Eκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blakely J. E., and Green Leigh N., (2010), "Planning Local Economic Development, Theory and Practice", Sage, California. Hall P., and Tewdwr-Jones Mark, (2010), "Urban and Regional Planning", Taylor and Francis, London. Konsolas N., Papadaskalopoulos A., Plaskovitis I., (2001), "Regional Development in Greece", Springer, Berlin. Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H., (2006), "Regional Economic Development, Analysis and Planning Strategy", Springer, Berlin. Μπαμπαλιούτας Λ., Μητσόπουλος Κ. (2013) "Ευρωπαική ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, (Εύδοξος: 33093635) Λιαργκόβας Π.,Ανδρέου Γ. (2007) "Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (Εύδοξος: 30073) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ. (2009) "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και Εθνικό Κράτος. Περιφέρειες και Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης", ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. (Εύδοξος: 5969) ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, Ν., ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2006) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ, ISBN: 960-6619-19-2, Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εύδοξος: 281) ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (2009) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εύδοξος: 309) ΑΡΓΥΡΗΣ Α. (2001) "Περιφερειακή οικονομική πολιτική στην Ελλάδα: 1950-1981", ISBN: 978-960-343-045-2, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.,(Εύδοξος: 5150)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2021