ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ / ECONOMETRICS II
Κωδικός03ΥΔ03
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000862

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178374

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (A) (158)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 22:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (A) (158)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:00 έως 22:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και τεχνικές της οικονομετρίας σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο 2. Ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να εξειδικεύει, να εκτιμά και να αξιολογεί βασικά οικονομετρικά υποδείγματα. 3. Να χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό ένα κατάλληλο οικονομετρικό πακέτο. 4. Να αναλύει και να ερμηνεύει τα σχετικά αποτελέσματα. 5. Να εφαρμόζει τις σχετικές γνώσεις σε πραγματικά δεδομένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
 Εξειδικευμένα κριτήρια και έλεγχοι  Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, LM)  Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ)  Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχος γραμμι-κότητας)  Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz)  Άλλα κριτήρια (Jarque-Bera)  Επιδράσεις ARCH  Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης (η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πιθανοφάνειας (ML), η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS))  Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas)  Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών  Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων  Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθοδος εκτίμησης SUR  Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων (η έννοια της αλληλεξάρτη-σης, διαρθρωτική και ανηγμένη μορφή, ταυτοποίηση συστημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο, δυναμικά συστήματα 1ου βαθμού, κ.λπ.)  Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών (πλασματική παλινδρόμηση, ολοκλη-ρωμένες σειρές, έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης λαθών, αιτιότητα κατά Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση20
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο72
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Α. KATOΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ 2) Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Γ. XΡΗΣΤΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 2) D. GUJARATI & D.PORTER: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020