ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι / INTERNATIONAL ECONOMICS I
Κωδικός03ΥΣ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μάρδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000872

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178375
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες: - Θα έχουν αποκτήσει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις κατανοώντας τα κύρια υποδείγματα της Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου. - Θα έχουν κατανοήσει τα όσα σχετίζονται με τη Θεωρία της Προστασίας και τις πρακτικές που συνάγονται από αυτήν. - Θα γνωρίζουν επαρκώς τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς αγοράς μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης,όπως ολοκληρώνεται μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμου Εμπορίου (ΠΟΕ, πρώην GATT). - Θα έχουν επαρκείς γνώσεις για να οικοδομήσουν ένα εξαγωγικό σχέδιο δράσης στην περίπτωση που πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρίες με εξαγωγική δραστηριότητα ή πρόκειται να ασχοληθούν οι ίδιοι/ιες με το διεθνές εμπόριο.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κλασσικοί οικονομολόγοι και Διεθνές εμπόριο – Βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Εμπορίου. Βάση δεδομένων Comtrade του ΟΗΕ - Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους – Πλήρης εξειδίκευση, Μερική Εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο - Όροι εμπορίου - Το θεώρημα του Χέκσερ και Όλιν – Εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου στις τιμές και τις αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής - Το παράδοξο του Λεόντιεφ – Εμπόριο και τεχνολογία – Τεχνολογικό κενό του Πόσνερ – Ο κύκλος ζωής του προϊόντος του Βέρνον – Διεθνές εμπόριο και ζήτηση. Η άποψη του Λίντερ - Νέες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου. Ενδοκλαδικό Εμπόριο - GATT Δασμοί και προστασία - Επιδράσεις του δασμού εισαγωγής και μέτρα μη δασμολογικής προστασίας – Ξένες Άμεσες Επενδύσεις – Πετρελαϊκές κρίσεις - Ασιατικες Τίγρεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις και τεστς
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κάτου Ελένη, (2007), ( Οικονομική Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Θεσσαλονίκη: Ζυγός) Μάρδας Δημήτρης (2006) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, (Θεσσαλονίκη: Ζυγός) Krougman Paul and Obstfeld Maurice (2002) Διεθνής Οικονομική (Αθήνα: Κριτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020