ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ / FINANCIAL ECONOMETRICS
Κωδικός12ΥΗ05
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000466

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 107
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕλεύθερη Επιλογή846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178433

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοAmphitheater NOE
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοWednesday 18:00 to 22:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Διδασκαλία μεθόδων στατιστικής και οικονομετρικής προτυποποίησης. • Εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών (έλλειψη στασιμότητας, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες τάσεις, αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας). • Εξοικείωση με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων (εκτίμηση υποδειγμάτων, έλεγχοι σημαντικότητας, κ.α.). • Επίδειξη του τρόπου κατασκευής και εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων σε περιβάλλον Η/Υ. • Εξοικείωση των φοιτητών με δημοφιλή οικονομετρικά λογισμικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κατανομής (conditional distribution), τάση, επάνοδος στο μέσο, εποχικότητα. • Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνωστικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins. • Υποδείγματα ανάλυσης περιοδικοτήτων/εποχικοτήτων (seasonal time series analysis models): βασικοί ορισμοί, εργαλεία εντοπισμού εποχικοτήτων, επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARMA, εφαρμογές σε χρονολογικές σειρές με έντονες περιοδικότητες (π.χ. τιμές ενεργειακών εμπορευμάτων). • Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της μοναδιαίας ρίζας, βασικοί έλεγχοι εντοπισμού, εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πορείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και υποδείγματα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error correction models). • Μοντέλα αποτίμησης κινδύνου (risk measuring models): η έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου, βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH - φαινόμενα ασύμμετρης μεταβλητότητας, εφαρμογές στην ανάλυση κινδύνου χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Πραγματικά δεδομένα που απορρέουν από τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1304,6
Εργαστηριακή Άσκηση180,6
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Συριόπουλος, Δ. Φίλιππας, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2010, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350. Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ [8016]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Xρήστου Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Gutenberg. Enders, W. (2009), Applied Econometric Analysis, John Wiley & Sons, 3rd edition. Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics For Finance, Cambridge University Press, 2nd edition. Box G., Jenkins, G. M., Reinsel, G. (2008), Time Series Analysis: Forecasting & Control, Prentice Hall, 4th edition. Alexander, C. (2009), Market Risk Analysis, Four Volume Boxset, Wiley.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2022