ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΚΤΙΚΗ / AUDITING
Κωδικός12ΥΗ01
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Σπαθής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000326

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 494
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕιδική Επιλογή846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178437

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοAmphitheater NOE
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 3 (161)
ΗμερολόγιοTuesday 14:00 to 17:00
ΚτίριοAmphitheater NOE
ΌροφοςFloor 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοTuesday 17:00 to 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. Αξιολογήσουν τη φύση, το σκοπό και το πεδίο του εξωτερικού ελέγχου και το νομικό, κανονιστικό και δεοντολογικό του πλαίσιο. 2. Αξιολογήσουν τη φύση, το σκοπό και το πεδίο του εσωτερικού ελέγχου επι της χρηματοοικονομικής αναφοράς. 3. Διακρίνουν μεταξύ των αντίστοιχων ρόλων και ευθυνών των διευθυντών, εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 4. Περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός ελεγκτής αποκτά και αποδέχεται νέους πελάτες και διενεργεί έλεγχο ενός πελάτη. 5. Αναγνωρίζει τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου, τον κίνδυνο ελέγχου, την απάτη. 6. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της Έκθεσης του Ελεγκτή και τα διαφορετικά είδη της (μη διαφοροποιημένη - διαφοροποιημένη)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Λειτουργία Πλαίσιο - Αντικείμενο Ελέγχου. Εσωτερικός έλεγχος - Καταστάσεις ελέγχου - Επισκόπηση εσωτερικού ελέγχου. Ελεγκτική μηχανογραφημένων επιχειρήσεων. Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου - Στατιστική δειγματοληψία - Φύλλα ελέγχου εργασίας. Έλεγχος ταμείου - Κεφαλαίου κίνησης - Αποθεμάτων. Έλεγχος απαιτήσεων - Χρεογράφων. Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ολικός και προληπτικός έλεγχος - Έλεγχος απόδοσης - Φορολογικός έλεγχος. Έλεγχος βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων - Καθαρής περιουσίας. Μέθοδοι επαλήθευσης εσόδων-δαπανών. Εκθέσεις ελέγχου. Επαγγελματική δεοντολογία - Νομική ευθύνη ελεγκτών.
Λέξεις Κλειδιά
Ελεγκτική, εσωτερικός έλεγχος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1585,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής, Ελεγκτική, Έκδοση 3η, Εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662534. 2. Χ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης, Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, εκδ. Κόντου Α., Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22771354.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2021