ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / SPECIAL ISSUES OF CIVIL LIABILITY
ΚωδικόςΑΔΕΑ02
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016722

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό117,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178594
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν εμβαθύνει σε ζητήματα εξωδικαιοπρακτικής και δικαιοπρακτικής αστικής ευθύνης, θα προσεγγίζουν κριτικά την υπάρχουσα νομολογία και βιβλιογραφία επί θεμάτων αστικής ευθύνης, θα καλλιεργήσουν τις ικανότητές του ως προς τη συγγραφή και παρουσίαση μελετών και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτοδύναμα νέα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο της αστικής ευθύνης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται ζητήματα από το δίκαιο της αστικής ευθύνης, με άξονες το ισχύον εσωτερικό δίκαιο και τις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, η ύλη του μαθήματος καλύπτει την ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, τη συμβατική ευθύνη, την αδικοπρακτική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από διακινδύνευση, καθώς και την ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Επίσης, εμβαθύνει σε ειδικά ζητήματα της ευθύνης προς αποζημίωση (αιτιώδης σύνδεσμος, ευθύνη περισσότερων προσώπων, περισσότεροι ζημιωθέντες, περιεχόμενο της αποζημίωσης, πρόστηση κ.ά.) και ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής (είτε στις επώνυμες συμβάσεις λ.χ. στην πώληση ή στη σύμβαση έργου κ.ά., είτε στις μη ρυθμισμένες μορφές συμβάσεων) και σε ειδικές περιπτώσεις ευθύνης που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, η ιατρική ευθύνη, η ευθύνη του ξενοδόχου, του αερομεταφορέα, του διοργανωτή ταξιδίων κ.ά.
Λέξεις Κλειδιά
αστική ευθύνη, αδικοπραξία, προσυμβατική ευθύνη, ενδοσυμβατική ευθύνη, ενοχή αποζημίωσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (zoom, e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών69.52,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (αξιοποιούνται και οι τρεις μέθοδοι με ίση βαρύτητα) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Νομολογία και προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-01-2021