ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / EU LAW: CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF EU LAW
ΚωδικόςΔΕΝΣΑ01
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016760

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΥποχρεωτικό117,5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕπιλογής117,5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178601
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα γνωρίσουν •τη διάσταση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία επηρεάζει την έκταση και ένταση του παρεμβατικού ρόλου των κρατών. •τους τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών. •τις δυνατότητες έννομης προστασίας των πολιτών τόσο στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του εθνικού δικαίου. •τα ζητήματα ευθύνης των κρατών μελών που ανακύπτουν σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι το νομικό πλαίσιο των σχέσεων του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν αυτό το πλαίσιο και, ειδικότερα, τα ζητήματα της άμεσης ισχύος, της υπεροχής και της αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών. Εξετάζεται, επίσης, η συνεργασία των εθνικών δικαστηρίων με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προδικαστικής παραπομπής, καθώς, επίσης, το θέμα της ευθύνης των κρατών μελών για τη μη συμμόρφωσή τους με το δίκαιο της Ένωσης. Στο πλαίσιο, επίσης, του συγκεκριμένου μαθήματος εξετάζονται και οι σχέσεις του διεθνούς δικαίου με το δίκαιο της Ένωσης. Η εμβάθυνση στα εν λόγω ζητήματα πραγματοποιείται κυρίως μέσα από την ανάλυση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ένωσης και κάποιων αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τους τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προνομιακή αντιμετώπισή του από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια.
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία (eLearning). Φυσικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εκπόνηση μελέτης (project)150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις22.50,9
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στη συζήτηση στο μάθημα, κριτική ανάλυση νομολογίας, παρουσίαση νομικών προβλημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλία θεσμικού ευρωπαϊκού δικαίου και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020