ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / INTERNATIONAL ECONOMIC LAW: FINANCING
ΚωδικόςΔΕΝΣΑ04
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016763

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕπιλογής117,5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕπιλογής117,5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178604
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση: •Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του διεθνούς οικονομικού δικαίου και να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. •Να γνωρίζουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων μέσα από ανάλυση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης. •Να εργασθούν σε ζητήματα χρηματοδότησης επενδύσεων ως νομικοί (δικηγορία, συμβουλευτική, διαιτησία κ.λπ.).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές: 1. Κράτη και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί. 2. Χρηματοδότηση επενδύσεων. 3. Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία [Millennium Development Goals (Millennium Conference 2000, World Summit Outcome 2005, Financing for Development, Monterrey 2002, forthcoming conference 2008)]. 4. Δωρητές [Πολυμερείς - Διμερείς, Δημόσιοι - Ιδιωτικοί (ΜΚΟ), Αναπτυγμένοι - Αναπτυσσόμενοι, Εξαγωγή Κεφαλαίου - Εισαγωγή Κεφαλαίου, Ο αναδυόμενος ρόλος της Κίνας]. 5. Περιφερειακή και τομεακή κατανομή βοήθειας - σύγχρονες περιφερειακές και τομεακές μελέτες περίπτωσης. 6. Βοήθεια και Πίστωση (Aid and Credit). 7. Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (Multilateral Development Banks). 8. Διμερείς Δωρητές. 9. Κανόνες Σύναψης Συμβάσεων/Πολιτικές Σύναψης Συμβάσεων (Procurement Rules/ Procurement Policies). 10. Κύκλος Έργου - Συμφωνίες-Πλαίσιο. 11. Εργαλεία Υλοποίησης. 12. Συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnerships).
Λέξεις Κλειδιά
διεθνές οικονομικό δίκαιο, χρηματοδότηση επενδύσεων, αναπτυξιακή συνεργασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των φοιτητριών και των φοιτητών (eLearning). Φυσικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων17.50,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,8
Εξετάσεις301,2
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασίας, προφορική παρουσίαση, συμμετοχή στη συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γραπτή εξέταση. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου αποτελεί το 50% της τελικής βαθμολογίας και το υπόλοιπο 50% της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από τη συγγραφή εργασίας, την προφορική παρουσίαση και τη συμμετοχή στη συζήτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γκλαβίνης Π., Διεθνές οικονομικό δίκαιο, Σάκκουλας, 2009. 2. Μάνου Δήμητρα, Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης: Ο ρόλος των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, Σάκκουλας, 2009. 3. Collins David, Foundations of International Economic Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2019. 4. Cotter Thomas, Nadakavukaren Krista (eds.), Elgar Encyclopedia of International Economic Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2017. 5. Dolzer Rudolf, Schreuer Christoph, Principles of International Investment Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2012. 6. Herdegen Matthias, Principles of International Economic Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2016. 7. Joerges Christian, Petersmann Ernst-Ulrich (eds.), Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and International Economic Law, Hart Publishing, Oxford, 2011. 8. Lowenfeld Andreas, International Economic Law, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2008. 9. Qureshi H. Asif, Ziegler Andreas, International Economic Law, 4th edition, Sweet & Maxwell, London, 2019. 10. Shan Wenhua, Simons Penelope, Singh Dalvinder (orgs.), Redefining Sovereignty in International Economic Law, Hart Publishing, Oxford, 2008. 11. Sornarajah M., The International Law on Foreign Investment, 4th edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2017. 12. Trebilcock J. Michael, Howse Robert, Eliason Antonia, The Regulation of International Trade, 4th edition, Routledge, London, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020