ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I / CRIMINAL LAW I
ΚωδικόςΠΕΕΑ01
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016811

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600178619
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα εμβαθύνει σε γνωστικές ενότητες από το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, τις οποίες εμπλουτίζει με επιλεγμένα θέματα του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίον τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται από τη νομολογία στην πράξη. Για την αποδοτική συμμετοχή στο μάθημα προϋποτίθεται, ως εκ τούτου, καλή γνώση της Γενικής Θεωρίας του Ποινικού Δικαίου, η οποία θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: -να κατανοούν τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα από το Γενικό και Ειδικό Μέρος του ΠΚ που αναφύονται στην πράξη κατά τον χειρισμό πραγματικών ποινικών υποθέσεων -να αντιλαμβάνονται με συστηματικό τρόπο τις ερμηνευτικές θέσεις που υποστηρίζονται για τα ανωτέρω ζητήματα στη θεωρία και τη νομολογία -να κατανοούν την αμοιβαία επίδραση μεταξύ της θεωρίας και της δικαστηριακής πράξης -να εφαρμόζουν το ποινικό δόγμα στην πράξη έχοντας συνείδηση των πρακτικών συνεπειών κάθε ερμηνευτικής άποψης -να αναπτύσσουν τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία προς υποστήριξη των εκάστοτε ερμηνευτικών επιλογών τους -να αναζητούν και να συστηματοποιούν αυτοδύναμα τη βιβλιογραφία και τη νομολογία που αφορά τα ανωτέρω ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει γνωστικές ενότητες από το Γενικό Μέρος του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, τις οποίες εμπλουτίζει με θέματα του Ειδικού Μέρους του ΠΚ. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η εξοικείωση των σπουδαστών με τα νομικά ζητήματα του Γενικού και Ειδικού Μέρους του ΠΚ που αναφύονται σε πραγματικές υποθέσεις και η ανάπτυξη της ικανότητάς της για κριτική αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων και για κατανόηση και εφαρμογή του ποινικού δόγματος στην πράξη. Έμφαση δίνεται μεταξύ άλλων στις εξής γνωστικές ενότητες: 1. Αιτιότητα 2. Ευθύνη από παράλειψη 3. Τελικό άδικο - Λόγοι άρσης του αδίκου 4. Δόλος / Αμέλεια 5. Τελικός καταλογισμός σε ενοχή - Ικανότητα για καταλογισμό και λόγοι άρσης του καταλογισμού 6. Απόπειρα 7. Συμμετοχή 8. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου 9. Συρροές 10.Ποινές
Λέξεις Κλειδιά
Γενικό Μέρος Ποινικού Δικαίου, Γενική Θεωρία Ποινικού Δικαίου, Αιτιότητα, Παράλειψη, Δόλος, Αμέλεια, Λόγοι άρσης του αδίκου, Λόγοι άρσης του καταλογισμού, Απόπειρα, Συμμετοχή, Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου, Συρροές, Ποινές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων73.52,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης στις διαλέξεις και τα σεμινάρια - Αξιολόγηση γραπτής εργασίας σε θέμα που έχει αναληφθεί από τον σπουδαστή κατά την έναρξη των μαθημάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εγχειρίδια, συγγράμματα και μονογραφίες για το Γενικό Μέρος του Ποινικού Δικαίου και τις επιμέρους εξεταζόμενες ειδικές θεματικές / Books, treatises and monographs on General Criminal Law and on each particular theme
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ειδική βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους γνωστική ενότητα που γνωστοποιείται πριν την εξέτασή της / Particular bibliographical references on the subject matter of each class (announced in advance)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021