ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / PREVENTION POLICIES OF ADDICTIONS, EARLY INTERVENTION AND HEALTH EDUCATION
ΚωδικόςΠΥ02
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003022

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Γεράσιμος Παπαναστασάτος
Class ID
600178625
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αποτιμούν κριτικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές πρόληψης της χρήσης ουσιών και αγωγής υγείας ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται. Θα κατανοήσουν την πολυπαραγοντικότητα και επικράτηση του φαινομένου σε συνδυασμό με τα μοντέλα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, ιδιαίτερα σε νεανικούς πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Από την άποψη των δυνατών δικαιικών παρεμβάσεων θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν, ιδίως, στις δυνατότητες άσκησης πρόληψης με τα μέσα του ποινικού δικαίου, π.χ. είτε μέσω της θέσπισης πολύ αυστηρών ποινών για τους διακινητές ουσιών είτε μέσω της "πατερναλιστικής" εργαλειοποίησης του ποινικού δικαίου για τη δυσχέρανση της χρήσης ουσιών και την αποτροπή, έτσι, της δημιουργίας εξαρτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορέσουν να διαμορφώσουν άποψη και σε σχέση με τα γενικότερα όρια εντός των οποίων μπορεί να είναι αποτελεσματικό το ποινικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Παραπέρα, έμφαση θα δοθεί στον τρόπο αξιολόγησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων πρόληψης μέσα από έρευνα δράσης, ποιοτικές, ποσοτικές και διαχρονικές μελέτες. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές και στρατηγικές πρόληψης και τη φιλοσοφία και εξέλιξη των σύγχρονων προγραμμάτων αγωγής υγείας. Τέλος, θα έχουν κατανοήσει την εννοιολογική διαφορά των όρων "αγωγή υγεία", "πρόληψη", "έγκαιρη παρέμβαση", την πορεία ανάπτυξης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα υλοποίησης παρεμβάσεων πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις στρατηγικές πρόληψης της χρήσης ουσιών ή της πρόκλησης άλλων μορφών εξαρτήσεων, της συνειδητοποίησης του ατόμου και της κοινότητας, έγκαιρης παρέμβασης και αποτελεσματικής εκτίμησης των επιρροών που συντελούν στην εξάρτηση από ουσίες. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα: -Αγωγή Υγείας, Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέμβαση -Εξελικτική Πορεία Αντικοινωνικής Συμπεριφοράς: παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες -Ο ορισμός και η επικράτηση του φαινομένου της χρήσης ουσιών στην εφηβεία -Προαγωγή Ψυχικής Ανθεκτικότητας Παιδιών και Εφήβων: ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου - Ο ρόλος των ΜΜΕ και του Διαδικτύου στον αντίποδα των προγραμμάτων πρόληψης -Ο ρόλος της 'αλκοολικής οικογένειας΄και ομάδες υψηλού κινδύνου. -Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, ομάδες ομηλίκων και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης -Η πρόκληση της Αξιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την Προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των Παιδιών -Προϋποθέσεις και Στόχοι Αποτελεσματικών Παρεμβάσεων Πρόληψης - Έρευνα δράσης και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας . - Διαχρονικές μελέτες και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων πρόληψη - Δυνατότητες πρόληψης με δικαιικές παρεμβάσεις και, ιδίως, με την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων - Η πρόβλεψη αυστηρών ποινών για τους διακινητές ουσιών ως εργαλείο πρόληψης - Η ποινικοποίηση της χρήσης ουσιών ως μέσο πρόληψης, ιδίως στο πλαίσιο πατερναλιστικών θεωριών - Όροι και όρια της άσκησης πρόληψης με μέσα ποινικής καταστολής
Λέξεις Κλειδιά
Πρόληψη, αγωγή υγείας, έγκαιρη παρέμβαση, επικράτηση, θεωρία κοινωνικής μάθησης, ομάδες ομότιμων, προστατευτικοί παράγοντες, ψυχική ανθεκτικότητα, διαχρονικές μελέτες, έρευνα δράσης, αποτελεσματικές παρεμβάσεις πρόληψης, πατερναλισμός, ποινικό δίκαιο ως εργαλείο πρόληψης, πατερναλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθούν ενεργητικές τεχνικές μάθησης, διαλέξεις, σεμινάρια, βιωματικές δραστηριότητες και κριτικός διάλογος. Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα πραγματοποιείται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου187.57,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις με τη λήξη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, 4η έκδ., 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aitkin, P. et.al. (1987). Children’s awareness of cigarette adverts and brand imagery. British Journal of Addiction, 82, 615-622. Aseltine, R.H. & Gore, S.L. (2000). The variable effects of stress on alcohol use from adolescence to early adulthood. Substance Use and Misuse. 35, 643-668. Bock, S., & Borders, C. (2012). Effective practices/interventions for students with emotional and behavioral disorders. Advances in Special Education, 23, 61-82. Bray, J.H., Adams, J., Getz, G. & Baer, P.E. (2001). Developmental family and ethnic influences on adolescent alcohol usage: a growth curve approach. Journal of Family Psychology, 15, 301-314. Brook, J.S., Brook, D.W., De La Rosa, M., Whiteman, M., Johnson, E. & Montoya, I. (2001). Adolescent illegal drug use: The impact of personality, family and environmental factors. Journal of Behavioral Medicine, 24, 183-203. Chadwick, S. (2014). Social and emotional resilience. In S. Chadwick (Εd.), Impacts of Cyberbulling, Building Social and Emotional Resilience in Schools (31-55). Springer Briefs in Education. Coomber, R., Morris, C. & Dunn, L. (2001) How the media do drugs: quality control and the reporting of drug issues in the UK print media. International Journal of Drug Policy, 11, 217-225. Conduct Problems Prevention Research Group (2011). The effects of the Fast Track preventive intervention on the development of conduct disorder across childhood. Child Development, 82, 331-345. Dawes MA, Antelman SM, Vanyukov MM, Giancola P, Tarter RE, Susman EJ, Mezzich A, Clark DB (2000). Developmental sources of variation in liability to adolescent substance use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 61 3-14. Frick, J. (2006). Developmental pathways to conduct disorder. Child and adolescent Psychiatric Clinics of North America, 15, 311-331. Schaps, E. J., R. D. Bartolo, J. Moskowitz, C. S. Palley, and S. Churgin, (1981). A review of 127 drug abuse prevention program evaluations, Journal of Drug Issues, 11:17-43; Goldner, L., & Scharf, M. (2013). Attachment security, personality and adjustment of elementary school children. The Journal of Genetic Psychology, 174, 479-493. Khanlou, N., & Wray, R. (2014). A whole community approach toward child and youth resilience promotion: a review of resilience literature. International Journal of Mental Health and Addiction, 12, 64–79. Leidy, M., Guerra, N., & Toro, R. (2012). Positive parenting, family cohesion and child social competence among immigrant Latino families. Journal of Latina Psychology, 1, 3-13. Simpson, R., & Mundschenk, N. (2012). Inclusion and students with emotional and behavioral disorders. Advances in Special Education, 23, 1-22. Singh, G., & Dawar, S. (2013). Emotional maturity and parent child relationship as predictors of mental health of adolescents. International Multidisciplinary Research Journal, 9, ISSN 2321-0397 (online). Tsiboukli, A. (2000). Assessing the training needs of professional working in the field of drug abuse treatment and prevention in Greece. ITACA, Vol. V, No. 2, 13-24. Ελληνόγλωσση: Henderson, N. (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κοκκέβη, Α., Φωτίου, Α., Ξανθάκη, Μ., Καναβού, Ε. (2011). Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία. ΕΠΙΨΥ, Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές 2010 - HBSC Κουρκούτας, Η. (2011). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Κορνηλάκη, Α., Κυπριωτάκη, Μ. & Μανωλίτσης, Γ. (2010). Πρώιμη παρέμβαση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Μάτσα, Κ. (2011). "Παιδιά εξαρτημένων γονέων. Ο γονεϊκός δεσμός και οι "σημαντικοί άλλοι"." Τετράδια Ψυχιατρικής 3(115): 20-25. Ματσόπουλος, Α. (2011). Από την ευαλωτότητα στην ψυχική ανθεκτικότητα: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο και στην οικογένεια. Αθήνα: Παπαζήσης. Σμυρνάκη, Μ. (2011). Πρόληψη μαθητικής παραβατικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Οι απόψεις δασκάλων, εκπαιδευμένων σε προγράμματα αγωγής υγείας, για την πρόληψη μαθητικών παραβατικών συμπεριφορών στο δημοτικό σχολείο και το ρόλο του δασκάλου σε αυτήν. Εξαρτήσεις 18: 30-44. Τσούνης, Α. (2012). Οι εφαρμογές πρωτογενούς πρόληψης για τα ναρκωτικά σε Ελλάδα και Ολλανδία: Συγκριτική Μελέτη, Εξαρτήσεις, Τεύχος 20, 92-114. Περιοδικό Εξαρτήσεις (2010), Ειδικό Τεύχος: Η πρόληψη στο ΚΕΘΕΑ, Εξαρτήσεις, Τεύχος 16, σελ. 21-100.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021