ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ADDICTIONS AND DELINQUENCY
ΚωδικόςΠΥ03
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003023

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600178626
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει γνώσεις αναφορικά με τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εξάρτηση και τη σύνδεση εξάρτησης-παραβατικότητας. Μέσα από τη διερεύνηση του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου οι φοιτητές θα αναγνωρίσουν και θα κατανοήσουν τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εξάρτηση και το περιβάλλον ανάπτυξής της. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση των ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπειών των ψυχοτρόπων ουσιών στη συμπεριφορά και ψυχική υγεία των χρηστών, εγκλείστων και μη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό διερευνώνονται οι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εξάρτηση ενώ αναζητούνται οι σχέσεις μεταξύ εξάρτησης και παραβατικότητας.Εμφαση θα δοθεί και σε άλλες εξαρτήσεις και εθισμούς ιδίως των εφήβων, πέρα από την εξάρτηση από ουσίες και αλκοόλ, όπως η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, από την πλοήγηση στο διαδίκτυο και από τη γηπεδική βία. Αναγνωρίζεται το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο καλλιεργείται η εξάρτηση και η χρήση ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και των παραγόντων κινδύνου που χαρακτηρίζουν άτομα και ομάδες και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Περιγράφονται οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ψυχοτρόπων ουσιών στη συμπεριφορά και στη σωματική υγεία του χρήστη, έγκλειστο ή μη.
Λέξεις Κλειδιά
εξάρτηση, εξαρτημένος χρήστης, παραβατικότητα, ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες, αντεγκληματική πολιτική, πολιτική περί ναρκωτικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Κείμενα Διεθνούς Αντεγκληματικής Πολιτικής, άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Aποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου187.57,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο σνάλυσης στις διαλέξεις και τις σεμιναριακές εργασίες των φοιτητών. Αξιολόγηση της γραπτής εργασίας που έχει αναληφθεί από κάθε σπουδαστή κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλία, άρθρα και μονογραφίες για το αντικείμενο του μαθήματος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αλεξόπουλου, Ευ. (2004). Οι κρατούμενοι στην Ελλάδα χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Πορίσματα έρευνας για τα κοινωνικά και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ποινικός Λόγος 4, 2719 επ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Επιμ., 2013). Ετήσια Έκθεση 2012 για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα του 2014, δημοσιοποίηση από το ΕΚΤΕΠΝ τον Απρίλιο του 2015: http://www.ektepn.gr/ Κονταξή, Θ.Θ. (2003). Κοινωνική πραγματικότητα και απονομή δικαιοσύνης: Συμψηφισμός σκοπιμοτήτων (η περίπτωση των ναρκωτικών και η υπονόμευση του δικαιικού μας συστήματος). Τιμητικός Τόμος για τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη, 1139 επ. Κουμούλα Αν. και Σκλάβου Κων., επιμ. (2013), Εξαρτήσεις στη Εφηβεία. Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Τμήμα Παιδιών και Εφήβων. Κουράκη, Νέστορα (2005), Ναρκωτικά και Ελληνική Πραγματικότητα, στη συλλογή μελετών του ιδίου "Εγκληματολογικοί Ορίζοντες", τ. Β', Εκδ. 2η, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ιδίως σελ. 73-136. Κουράκη, Νέστορα (2012), Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Εκδ. 2η, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ιδίως σελ. 199 επ., 276 επ., 288 επ., και 333 επ. Lambropoulou, E. (2003). Drug Policy in Greece: A Balance between Enforcement and Persuasion. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 11, 18 επ. Παπαχρήστου, Δ. (2012). Συνθήκες διαβίωσης και υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων. Σε: Α. Γ. Πιτσελά (Επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής. Ο Δρόμος προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη (343-373). Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Παρασκευόπουλου, Ν. (2014). Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Έκδ. 4η. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Πιτσελά Αγγελική (2007). Έκταση, φύση και εξέλιξη της εγκληματικότητας των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τ. ΙΙ (1207-1230). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Πιτσελά Αγγελική (2010). Tο σωφρονιστικό σύστημα γυναικών – Aποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας. Σε: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Νομικής - Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Tόμος ΙΙ (1173-1193). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα. Σπινέλλη, Κ.Δ. (1999). Ναρκωτικά: από το φαινόμενο στα μοντέλα ή τη δικαιοπολιτική αντιμετώπιση. Σε: G. Bemmann, Δ. Σπινέλλη (Επιμ.), Ποινικό δίκαιο - Ελευθερία - Κράτος δικαίου. Τιμητικός τόμος για τον Γ.-Α. Μαγκάκη, 715 επ. Σπινέλλη, Κ.Δ. (2003). Ναρκωτικά: Φαινομενολογία, αιτιολογία και δικαιική πολιτική. Στο: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου. Ποινικό δίκαιο & ναρκωτικά, 37 επ. Για τις διαστάσεις του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών στις ετήσιες εκθέσεις του, βλ. http://www.annualreport.emcdda.ei.int και http://www.ektepn.gr European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2015: Trends and Developments: http://www.emcdda.europa.eu/edr2015 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Prisons and drugs in Europe the problem and responses, Selected Issue,2012 ,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Alternatives to imprisonment-targeting offending problem drug users in the EU,Selected Issue, 2005,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Treating drug users in prison-a critical area for health promotion and drug reduction policy, Drugs in focus, 2003,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Drug use in prison, Selected Issue, 2002,βλ. http://www.emcdda.europa.eu.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2021