ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / PROPERTY LAW AND CADASTRE
ΚωδικόςΚΤΑ01
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις (2018-2021)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013094

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178634
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του εμπράγματου δικαίου και του κτηματολογικού δικαίου -να αντιληφθούν την μεταξύ τους σύνδεση -να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα σχετικά με την ύλη του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι βασικές έννοιες, τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις του εμπράγματου δικαίου, ιδίως σε αντίστιξη με τις αντίστοιχες του δικαίου του κτηματολογίου, ώστε να εξοικειωθούν με αυτά και οι μη νομικοί φοιτητές και να εμβαθύνουν έτι περαιτέρω οι τελευταίοι.
Λέξεις Κλειδιά
εμπράγματο δίκαιο, δίκαιο του κτηματολογίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται σε εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) που πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου. Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων / εργασίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Εθνικό Κτηματολόγιο: Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998 Έκδοση: 1η/2020 Επιμέλεια: Γεώργιος Διαμαντόπουλος Συγγραφείς: Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Αναστασία Βεζυρτζή, Γεώργιος Γάτσιος, Νικόλαος Ζαπριάνος, Σωτήριος Κοτρώνης, Πηνελόπη Νικολακάκη, Μαρία Περτσελάκη, Ιωάννης Χατζηδημητρίου ISBN: 978-960-648-096-6 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 2) Δίκαιο κτηματολογίου Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33134094 Έκδοση: 1η/2013 Συγγραφείς: Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Διαμαντόπουλος Γεώργιος ISBN: 9789604459902 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 3) Δίκαιο Κτηματολογίου: Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία, Υποδείγματα Έκδοση: 2η/2020 Συγγραφείς: Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης, Μιχαήλ Ι. Σπυριδάκης ISBN: 978-960-648-143-7 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 4)Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42) Έκδοση: 2η/2019 Συγγραφέας: Δημήτριος Η. Παπαστερίου ISBN: 978-960-568-935-3 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 5) Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998 Έκδοση: 1η/2019 Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πλιάτσικας ISBN: 978-960-568-923-0 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 6) Κτηματολογικές εγγραφές: Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Έκδοση: 4η/2019 Συγγραφέας: Γιώργος Μαγουλάς ISBN: 978-960-568-924-7 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2021