ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι / SUBSTANTIVE CADASTRAL LAW Ι
ΚωδικόςΚΤΑ03
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις (2018-2021)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Διαμαντόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013096

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178636
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: α) Η αφομοίωση, από τους φοιτητές, της ύλης των σχετικών δικαιϊκών κλάδων και η εμβάθυνση στα ανακύπτοντα νομικά ζητήματα, β) Η σύζευξη θεωρίας και πράξης, με επίλυση πρακτικών ασκήσεων και κριτική αξιολόγηση δικαστικών αποφάσεων, γ) Η ετοιμότητα των φοιτητών για την αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων ως μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, ή δικαστών, δ) Η όξυνση της κριτικής νομικής σκέψης των φοιτητών, με την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα, ε) Η επιτυχής απόδοσή των φοιτητών κατά την γραπτή ή προφορική δοκιμασία ελέγχου γνώσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι βασικές αρχές, μέθοδοι και θεμελιακά προβλήματα του ουσιαστικού κτηματολογικού δικαίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στη θεωρία και τη νομολογία.
Λέξεις Κλειδιά
βασικές αρχές oυσιαστικού κτηματολογικού δικαίου, μέθοδοι, θεμελιακά προβλήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Σεμινάρια200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται σε εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) που πραγματοποιούνται στο τέλος του εξαμήνου. Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων / εργασίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Εθνικό Κτηματολόγιο: Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998 Έκδοση: 1η/2020 Επιμέλεια: Γεώργιος Διαμαντόπουλος Συγγραφείς: Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Αναστασία Βεζυρτζή, Γεώργιος Γάτσιος, Νικόλαος Ζαπριάνος, Σωτήριος Κοτρώνης, Πηνελόπη Νικολακάκη, Μαρία Περτσελάκη, Ιωάννης Χατζηδημητρίου ISBN: 978-960-648-096-6 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 2) Δίκαιο κτηματολογίου Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33134094 Έκδοση: 1η/2013 Συγγραφείς: Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Διαμαντόπουλος Γεώργιος ISBN: 9789604459902 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 3) Δίκαιο Κτηματολογίου: Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία, Υποδείγματα Έκδοση: 2η/2020 Συγγραφείς: Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης, Μιχαήλ Ι. Σπυριδάκης ISBN: 978-960-648-143-7 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 4) Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42) Έκδοση: 2η/2019 Συγγραφέας: Δημήτριος Η. Παπαστερίου ISBN: 978-960-568-935-3 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 5) Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998 Έκδοση: 1η/2019 Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Πλιάτσικας ISBN: 978-960-568-923-0 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ 6) Κτηματολογικές εγγραφές: Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Έκδοση: 4η/2019 Συγγραφέας: Γιώργος Μαγουλάς ISBN: 978-960-568-924-7 Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2021