ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / TEACHERS: THEIR MISSION, ROLE AND OCCUPATION
ΚωδικόςΕΜ73
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Λιάμπας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017641

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600178836

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:01 έως 18:01
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να οικοδομήσουν μια πληρέστερη εικόνα ή να ανασυγκροτήσουν την ήδη υπάρχουσα για τον εκπαιδευτικό και το έργο του. Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις, μελέτες και εμπειρικές έρευνες για τον ρόλο και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ακόμη αναλύονται βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το έργο του. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 1.Γνωρίζουν το αντικείμενο της Παιδαγωγικής επιστήμης 2. Κατανοήσουν βασικές διαδικασίες και όρους της Παιδαγωγικής 3. Γνωρίζουν τον ρόλο, την ταυτότητα και το επάγγελμα εκπαιδευτικός 4. Γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό και το έργο του 5.Ανασυγκροτήσουν τη βιωματικά διαμορφωμένη αναπαράστασή τους για τον εκπαιδευτικό 6. Διαμορφώσουν ως μέλλοντες εκπαιδευτικοί μια κριτική κατανόηση για τον εκπαιδευτικό και το έργο του
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσα από την επεξεργασία σχετικών μελετών/ ερευνών) τα εξής θέματα: 1. Η Παιδαγωγική ως η επιστήμη της εκπαίδευσης μέσα από το έργο των Herbart, Dewey και Freire. 2. Η διδασκαλία 3.. Ο ρόλος, η ταυτότητα και το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού 4. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οι όροι εργασίας τους 5. Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας 6. Ο/Η εκπαιδευτικός ως διανοούμενος/η 7. Ο/Η εκπαιδευτικός ως ερευνητής/ήτρια και η Έρευνα Δράσης 8. Οι θέσεις του Paulo Freire για το σχολείο, τη διδασκαλία, τον εκπαιδευτικό και τα «ουσιαστικά προσόντα» των προοδευτικών εκπαιδευτικών 9. Το προφίλ του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο από τη σκοπιά του μαθητή και της μαθήτριας 10. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
Λέξεις Κλειδιά
εκπαιδευτικός, διδασκαλία, ρόλος εκπαιδευτικού, επάγγελμα εκπαιδευτικού, έκπαιδευτικός ως διανοούμενος, έρευνα δράσης, κουλτούρα σχολικής μονάδας,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων331,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική (στο πλαίσιο της συζήτησης και ανάλυσης των κειμένων που μελέτησαν ή της συζήτησης που ακολουθεί τη διάλεξη) και τελική/συμπερασματική (με βάση τα θέματα της γραπτής εξέτασης στην εξεταστική περίοδο). Η τελική/συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση θέματα που είναι: 1. Επίλυση προβλήματος και 2. Ανοικτές ερωτήσεις που οδηγούν σε απαντήσεις τύπου δοκιμίου Τα κριτήρια για την τελική/συμπερασματική αξιολόγηση είναι: Η ακρίβεια των όρων, η λογική συνέπεια, η ορθότητα και η πληρότητα του θεωρητικού σχολιασμού είτε στην επίλυση προβλήματος είτε στην απάντηση της ανοικτής ερώτησης. Η απάντηση και στους δύο τύπους θεμάτων βασίζεται σε ζητήματα, προβλήματα, θέσεις και οπτικές που αναδείχτηκαν κατά τις διαλέξεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν προσεγγίσει τα παραπάνω τόσο θεωρητικά όσο και μέσω της μελέτης κειμένων, άρθρων, ερευνητικών εργασιών στις διαλέξεις. Τα κριτήρια, οι μέθοδοι και ο τρόπος της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών αναφέρονται στο πρώτο μάθημα αλλά και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Freire, P. (2009). Δέκα Επιστολές προς Αυτούς που Τολμούν να Διδάσκουν,2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. (1η επιλογή) Day, C. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. (2η επιλογή)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
«Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών-Διδασκόντων» (Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών, άρθρο 38 βάσει παρ. 8, αρθρ. 13 και άρθρο 55, Ν. 1566/85) Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια Εισαγωγή στις Μεθόδους της Έρευνας Δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Giroux, H. (2004). Οι Εκπαιδευτικοί ως Διανοούμενοι της Αλλαγής. Ρωγμές εν τάξει, τχ. 15, σσ. 61-64. Giroux, H. & Aronowitz, S. (2010) Η Διδασκαλία και ο Ρόλος του Αναμορφωτή Διανοούμενου. Στο Π. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος (Επιμ.), Κριτική Παιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. McBeath, J. (2001). «Ο Καλός Δάσκαλος», από το βιβλίο του Η Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο. Ουτοπία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Neave, G. (2001). Οι Εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ντιούι, Τζ. (1982). Το Σχολείο και η Κοινωνία. Αθήνα: Γλάρος. Βάσσος, Μ., Γεωργίου, Β., Τομαράς, Ν. & Τζιγκού, Ε. (1996). Προτάσεις για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 40, σσ. 18-20. Γκότοβος, Α. (1985). «Εκπαιδευτική Πράξη και Αυτοαντίληψη του Εκπαιδευτικού», από το βιβλίο του Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (2002). Ηγεμονία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Το Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου (1953-1967). Αθήνα: Μεταίχμιο. Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, προοπτικές, όρια. Αθήνα: Gutenberg. Καρακατσάνη, Δ. (2012). Εκπαιδευτική Θεωρία και Διδακτική Πράξη στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Μια Κοινωνική Ιστορία της Διδασκαλίας και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Κοντονή, Α. (1997). Το Νεοελληνικό Σχολείο και ο Πολιτικός Ρόλος των Παιδαγωγικών Συστημάτων. Αθήνα: Κριτική. Λιάμπας, Τ. (2017). Η Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης. Στο Α. Αϊδίνης (Επιμ.), Bryan, A. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (1999). Η Κουλτούρα της Σχολικής Μονάδας ως Ρυθμιστικός Παράγοντας Αποτυχίας και Αποκλεισμού. Στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειός (Επιμ.), Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαυρογιώργος, Γ. (1992). «Μύθοι για τη Διδασκαλία», από το βιβλίο του Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Μυλωνάς, Θ. (1993). Αλλαγές του Ρόλου του Εκπαιδευτικού στην Ελλάδα (1840-1990). Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 68, σσ. 29-37. Mialaret., G. (Επιμ.) (1996). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα (Επιμ.)(2008). Παιδαγωγικές δράσεις και Διδακτικές προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον. Αθήνα: Ντουντούμης. Reble, A. (1990). Ιστορία της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Παπαδήμας Φράγκος, Χ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. Φράγκος, Χ. (1993).Η Σύγχρονη Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Φρειδερίκου, Α. & Φολερού – Τσερούλη, Φ. (1991). Οι Δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον. Φρυδάκη, Ε. (2015). Η Επαγγελματική Ταυτότητα του Εκπαιδευτικού και το Μέλλον της Διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική Χαραβιτσίδης, Π. (2013). Χτίζοντας ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο. Θεσ/νίκη: Επίκεντρο. Ακόμη, τα άρθρα, κείμενα/αποσπάσματα βιβλίων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα e-learning του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2021