ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ADULT EDUCATION: THEORY AND PRACTICE OF PROGRAM DESIGN AND DEVELOPMENT
ΚωδικόςΕΜ95
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΛαμπρίνα Γιώτη
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017663

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600178842

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοThursdsay 12:01 to 15:01
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες α΄ και β΄ εξαμήνου και άνω. Η κατοχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών συνιστά σημαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος θα γνωρίσουν και θα αναλύσουν κριτικά τα κυριότερα ρεύματα σκέψης και πώς επηρεάζουν και καθορίζουν σε κάθε ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο τη διαμόρφωση των παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα: • Θα μπορούν να ορίζουν και να διακρίνουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων τις επιρροές του εκάστοτε ρεύματος. • Θα διερωτηθούν για τις κοινές αφετηρίες και τις διαδρομές διαφοροποίησης της εξέλιξης των ρευμάτων σκέψης όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. • Θα είναι σε θέση να συγκρίνουν και να συσχετίζουν την αλληλεπίδραση ή την αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών θεωριών και πρακτικών. • Θα μπορούν να αναλύσουν και να μελετήσουν κριτικά-ερμηνευτικά θεωρίες και πρακτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς τα δομικά τους στοιχεία: σκοπό και στόχους, περιεχόμενο, διδακτική μεθοδολογία και μέσα, αξιολόγηση, ρόλος του/ης εκπαιδευτή/τριας, ρόλος εκπαιδευόμενου/ης, σχέσεις και κλίμα. • Θα εκτιμήσουν, θα υποστηρίξουν ή/και θα αμφισβητήσουν τις παραδοχές που υπαγορεύουν αντιλήψεις και πρακτικές των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων • Θα καλλιεργήσουν την ικανότητα του κριτικού αναστοχασμού και της διαλεκτικής σκέψης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη Η σύνδεση θεωρίας και πράξης στο εκπαιδευτικό έργο - Το πλαίσιο εφαρμογής της πρακτικής των εκπαιδευτών - Η σχέση θεωρίας και πράξης στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Κοινή Λογική και Προσωπικές Θεωρίες εκπαιδευτών - Θεωρίες δράσης & Θεωρίες σε χρήση 2. Φιλοσοφικά ρεύματα σκέψης που επέδρασαν στη διαμόρφωση της θεωρίας και της πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Η Φιλελεύθερη Ανθρωπιστική Φιλοσοφία (Κλασικός Ανθρωπισμός) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιστορική επισκόπηση - Σκοπός και Πρόγραμμα Σπουδών - Αποτίμηση) Η Προοδευτική Φιλοσοφία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιστορική επισκόπηση -Βασικές αρχές για το Πρόγραμμα Σπουδών - Μια διευρυμένη οπτική της σημασίας της εκπαίδευσης -Σημείο εστίασης στην εκπαίδευση: Οι εκπαιδευόμενοι - Μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία -Η σχέση μεταξύ δασκάλων και μαθητευόμενων - Η εκπαίδευση ως μοχλός κοινωνικής αλλαγής – Αποτίμηση) Η Συμπεριφοριστική Φιλοσοφία και η Θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιστορική επισκόπηση - Αρχές του Συμπεριφορισμού που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό & την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων - Σκοπός και Πρόγραμμα Σπουδών - Διδακτικές μέθοδοι - Εκπαίδευση που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων - Η κοινωνική λογοδοσία (accountability) - Αποτίμηση) Η Υπαρξιακή-Προσωποκεντρική Ανθρωπιστική Φιλοσοφία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιστορική επισκόπηση - Θεμελιακές παραδοχές της Ανθρωπιστικής Φιλοσοφίας - Εκπαιδευτικές αρχές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων - Σκοπός - Περιεχόμενο - Μαθησιακή διαδικασία - Αξιολόγηση - Ρόλος εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου - Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι - Αποτίμηση) Η Ριζοσπαστική και Κριτική Φιλοσοφία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ιστορική επισκόπηση (Η Εκπαίδευση Ενηλίκων και οι πρώιμες σοσιαλιστικές ιδέες - Η διάδοση του Μαρξισμού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Η Μαρξιστική-Σοσιαλιστική Παράδοση στην εκπαίδευση - Η παράδοση των αριστερών – φροϋδικών (Freudian Left) - Η αναρχική παράδοση - Η επίδραση της Ριζοσπαστικής Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση & Εκπαίδευση Ενηλίκων - Η αγωγή των καταπιεζόμενων και ο Freire: Βασικές φιλοσοφικές του αρχές Εκπαιδευτικές αρχές για το Πρόγραμμα Σπουδών Το κίνημα αποσχολειοποίησης και η Εκπαίδευση Ενηλίκων: Illich και Ohliger - Αποτίμηση) Επισκόπηση ερευνών 3. Μεταμοντέρνος σχετικισμός και εκλεκτισμός – Το δίπολο: Υποκειμενισμός-αντικειμενισμός και η ολιστική προσέγγιση – Πολυεπιστημονικότητα και Πολυτεχνισμός 4. Σχέση επιδιωκόμενου, εφαρμοσμένου και κατακτηθέντος Προγράμματος –Το φαινόμενο της ασυμβατότητας, αναντιστοιχίας, ασυμμετρίας και ασυνέχειας στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 5. Λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων & εκπαιδευτικού υλικού και η σχετική αυτονομία του εκπαιδευτή ενηλίκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ποικιλότροπα σε όλες τις διαστάσεις της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας (Λογισμικό παρουσιάσεων, προβολή βίντεο, εικόνων, κλπ) τόσο κατά την παράδοση των μαθημάτων όσο και στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών/τριών. Επίσης, η διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται από κείμενα που θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή διαμέσου της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ. Τέλος η επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες θα πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό από τις ΤΠΕ (κυρίως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις581,9
Σεμινάρια341,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική αλλά και συμπερασματική. Η διαμορφωτική θα συντελείται καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος μέσω δοκιμασιών σύντομης απάντησης, ατομικών και ομαδικών (έως 5 ατόμων) ασκήσεων και θα αξιολογείται με κριτήριο τη συστηματικότητα της σύνθεσης και οργάνωσης της συλλογιστικής, την ποιότητα της τεκμηρίωσης των επιχειρημάτων και τη συμβολή τους στην προώθηση του κριτικού στοχασμού και της διαλεκτικής σκέψης (ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας). Η συμπερασματική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με γραπτή τελική εξέταση (ποσοστό 70% της τελικής βαθμολογίας) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσης (απόφανσης, σύγκρισης και αποτίμησης), μελέτη περίπτωσης ή επίλυση προβλήματος (η εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία). Τα κριτήρια και ο τρόπος της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών αναφέρονται στο πρώτο μάθημα αλλά και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Wayne Au (2020). Άνισες βάσει σχεδίου: οι εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων και η τυποποίηση της ανισότητας. Επιμ. ελληνικής έκδοσης Γιώργος Γρόλλιος - Παναγιώτα Γούναρη, μτφρ Μαλαματή Γρόλλιου, Gutenberg, Αθήνα. Γιώτη, Λ. (2020). Ρεύματα Σκέψης που διαμόρφωσαν τη Θεωρία και την Πρακτική στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σημειώσεις Μαθήματος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brookfield, S. (1996). Breaking the code. In R. Edwards, A. Hanson & P. Raggatt, Boundaries of Adult Learning. London: Routledge, pp. 62-78. Brookfield, S. (1991). On ideology, pillage, language and risk: critical thinking and the tensions of critical practice. Studies in Continuing Education, 13(1), 1-14, DOI: 10.1080/0158037910130101. Elias L. J. & Merriam S. (2005). Philosophical Foundations of Adult Education. Malabar; Florida: Krieger Publishing Co (3rd ed). Gioti, L. (2018). Theories of Action and Theories-in-use of Adult Educators. Motivation, Obstacles and Individual Differences in Teachers’ Training. International Journal of Learning and Teaching (To be published in IJLT, ISSN: 2377-2891). http://www.ijlt.org/uploadfile/2018/0824/20180824051142835.pdf. Γιώτη, Λ. (2017). Ρεύματα σκέψης που καθοδηγούν τις θεωρίες και τις πρακτικές των Σχολικών Συμβούλων ως εκπαιδευτών ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 39, σσ. 6-16. Γιώτη, Λ. (2010). Ο σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της δια βίου εκπαίδευσης: Οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων. Στο Κ.Δ. Μαλαφάντης, Μ. Ανδρεαδάκης, Δ. Καραγιώργος, Γ. Μανωλίτσης & Β. Οικονομίδης (επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τ. Β΄, Αθήνα: Διάδραση, σσ. 1649-1660. Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραμμα. Θεσσ/κη: Επίκεντρο. Γρόλλιος, Γ. (2005). Ο Paulo Freire και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Heywood, A. (2007). Πολιτικές Ιδεολογίες, (επιμ.-πρόλ. Ν. Μαραντζίδης, μτφρ. Χ. Κουτρής). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Κουμάκης, Χ.Γ. (2000). Φιλοσοφικά Ρεύματα και Παιδεία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ματσαγγούρας, Η. & Χέλμης, Σ. (2005). Προσωπική Θεωρία των Ελλήνων Δασκάλων: Κοινωνικά, Φιλοσοφικά και Διδακτικά Διλήμματα. Στο M. Kassotakis & G. Flouris (eds), Topics and Issues in Education. Αθήνα: Ατραπός. Pavlidis, P. (2013). Towards a Marxist-inspired Understanding of Philosophy of Education. In Conference Proceedings of the XXIII World Congress Vol. 50, Philosophy of Education. DOI: 10.5840/wcp232018501040.https://www.researchgate.net/publication/325699872_Towards_a_Marxist-inspired_Understanding_of_Philosophy_of_Education. Price, D. W. (1999). Philosophy and the Adult Educator. Adult Learning, 11(2), 2-5. Merriam, S. B. (ed) (1995²). Selected Writings on Philosophy and Adult Education. Malabar; Florida: Krieger Publishing Co. Pring, R. (2004). Philosophy of Education: Aims, Theory, Common Sense and Research. London-New York: Continuum. Thayer, H.S. (1967). Pragmatism. The Encyclopedia of Philosophy, vol. 6 (pp. 430-436). New York: The Macmillan Company and The Free Press. Young Michael F. D. (1998). The curriculum of the future from the 'New sociology of education' to a critical theory of learning. London; Philadelphia: Falmer Press. Zinn, L. (20043). Identifying your Philosophical Orientation. In M. W. Galbraith (ed.), Adult Learning Methods: A Guide for Effective Instruction. Malabar, Florida: Krieger Publishing Company.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2020