ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / MOLECULAR BIOLOGY AND GENETIC ENGINEERING
ΚωδικόςΜΝΝ103
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000156

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600178958
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη μοριακή βιολογία της μετάδοσης σημάτων από κύτταρο σε κύτταρο, τους μηχανισμούς του οξειδωτικού stress και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των μικροοργανισμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μοριακή Βιολογία: Εισαγωγή, Οργάνωση της γενετικής πληροφορίας, Δομή γονιδιωμάτων, γονιδιακή οργάνωση. Αντιγραφή DNA και RNA γονιδιωμάτων. Μεταγραφή στα προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα. Μετάφραση της γενετικής πληροφορίας. Κλωνοποίηση σε πλασμίδια και βακτηριοφάγους. Κατασκευή γονιδιωματικών και cDNA βιβλιοθηκών. Εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής στα ζώα στα φυτά και στην υγεία. Εργαστηριακή εξοικείωση με τεχνικές απομόνωσης και διαχωρισμό νουκλεϊκών οξέων, πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ενσωμάτωση σε πλασμιδιακούς φορείς. Μετασχηματισμός βακτηρίων. Εργαστηριακή εξοικείωση και πειράματα. --------------------------------------------------------------------------------
Λέξεις Κλειδιά
Γονιδίωμα, γονίδιο, DNA, cDNA, γενετική μηχανική, αντιγραφή, μεταγραφή, πλασμίδια, βακτηριοφάγοι, μετασχηματισμός, περιοριστικές ενδονουκλεάσες,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020