ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ / MEASUREMENT - ANALYSIS & CONTROL TECHNIQUES
ΚωδικόςΜΝΝ303
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000170

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600178964
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις δυνατότητες των άμεσων απεικονιστικών μεθόδων σε πολύ μικρές διαστάσεις της τάξεως εκατοντάδων έως και μερικών νανομέτρων. Οι φοιτητές εισάγονται στην διαδικασία και τα προβλήματα παρασκευής δειγμάτων για παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, στις δυνατότητες παρατήρησης με τους διαφόρους τρόπους λειτουργίας του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, και αποκτούν τις βασικές δεξιότητες να αποτιμούν τα αποτελέσματα, ώστε να μπορούν να επιτύχουν την ταυτοποίηση των υλικών (από πλευράς δομής) μέσω των εικόνων περίθλασης ηλεκτρονίων, και να συνάγουν ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα –από τις εικόνες και τα μικρογραφήματα- για την συγκρότηση των υλικών, όπως: διαχωρισμός φάσεων, διαστάσεις και κατανομές κρυσταλλιτών ή χαρακτηριστικά διαστάσεων των διαφόρων τμημάτων των υλικών, δομικές ατέλειες κ.α.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εργαστήριο Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας (ex situ, in situ και real-time) στο ορατό, υπεριώδες και υπέρυθρο: Μελέτη οπτικών - ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και ταλαντώσεων πλέγματος υλικών χαμηλών διαστάσεων, μηχανισμών ανάπτυξης, ρυθμού εναπόθεσης, σύστασης, στοιχειομετρίας και επιφανειακής μορφολογίας, διεργασιών και επιφανειακής ενεργότητας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης Σσυμβατικής και Υψηλής Διακριτικής Ικανότητος, Περίθλασης Ηλεκτρονίων, Μικροσκοπίας Σήραγγας και Μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων σε υλικά χαμηλών διαστάσεων και διατάξεις. Εργαστήριο Διαχωρισμού στη χημική ανάλυση, τεχνικές κατεργασίας δείγματος, εκχύλιση στερεάς φάσης υγρού. Είδη χρωματογραφίας υπό πίεση και τριχοειδής ηλεκτροφόρηση. Εφαρμογές σε βιολογικά, περιβαντολλογικά και φαρμακευτικά δείγματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2015