ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ / SPECIAL TOPICS OF WORLD THEATER: WOMEN AND THEATRE
ΚωδικόςΣΤ0617
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙουλία Πιπινιά
Γνωστικό ΑντικείμενοΘΕΩΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID120001027

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179148
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι χρήσιμο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα κορμού Ιστορία Παγκόσμιου θεάτρου (Ι-III), Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (Ι&ΙΙ).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα επιδιώκει να φωτίσει όψεις της σχέσης των γυναικών με το θέατρο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μέσα από διαφορετικούς ρόλους και μέσα από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Στόχος του είναι να θέσει και να συζητήσει ευρύτερα ζητήματα φύλου, πρόσληψης, πολιτισμικών πρακτικών και νοοτροπιών που σχετίζονται με τη μεταβαλλόμενη θέση και παρουσία των γυναικών στο δράμα και στη σκηνή, μέσα από την μελέτη παραδειγμάτων και υποθέσεων εργασίας που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό και κυρίως το νεοελληνικό θέατρο. Συγκεκριμένα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα έχουν: – αναθεωρήσει και αναστοχαστεί γύρω από τις θεωρήσεις του φύλου (βιολογικού και κοινωνικού) και την κατασκευή των ταυτοτήτων. – κατανοήσει τους έμφυλους λόγους και πρακτικές που μπορεί να διέπουν τον θεατρικό λόγο και πράξη – γνωρίσει τη μεθοδολογία και επιστημονικό πλουραλισμό που διέπει τις σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το φύλο και τη διαφορετικότητα. – εργαστεί ομαδικά και εξασκηθεί στην κριτική και την αυτοκριτική γύρω από ζητήματα φύλου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητες μαθήματος 1.Πληροφορίες για το μάθημα, την ύλη, το περιεχόμενο και τη διάρθρωσή του. Μια πρώτη εισαγωγή. 2.Από τη γυναικεία χειραφέτηση στη φεμινιστική κριτική: Ιστορία, ορολογία, κριτική 3. Οι γυναίκες στην Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα: γυναίκες και γραφή, γυναίκες και σκηνή. 4.Παραδείγματα από το αγγλικό και νεοελληνικό θέατρο: Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ευανθία Καΐρη, κείμενα για τη Νέα Γυναίκα (Elizabeth Robins, Καλλιρόη Παρρέν) 5.Φεμινισμός και φύλο: θεωρητικές αναζητήσεις (Hélène Cixous, Luce Irigaray) 6.Το φύλο ως ‘κατασκευή’(Judith Butler, Pierre Bourdieu) 7.Νεώτερες θεωρήσεις (Chantal Mouffe, Alan Sinfiled) 8. Γκέι, λεσβιακή, αμφιφυλοφυλική, queer και διεμφυλική θεωρία 9. Εφαρμογές: παρουσιάσεις κειμένων.
Λέξεις Κλειδιά
Γυναίκες και θέατρο, φεμινισμός, νεώτεροι χρόνοι, σκηνή, γραφή,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Προβολή οπτικού και διαδικτυακού υλικού στα μαθήματα αξιοποίηση των βοηθημάτων του elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Προφορική παρουσίαση35
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση Α. συμμετοχή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (15%). Β. προφορική παρουσίαση σε θέμα επιλογής των φοιτητών/τριών (35%). Γ. γραπτή εργασία στο θέμα της παρουσίασης (4.000 περίπου λέξεων) (50%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Έφη Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες: γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997. Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία, μτφ. Έφη Γιαννοπούλου, Πατάκης, Αθήνα 2002. Όλουεν Χάφτον, Ιστορία των γυναικών στην Ευρώπη, 1500-1800, μτφ. Ειρήνη Χρυσοχόου, επιμ. Δήμητρα Λαμπροπούλου, Νεφέλη, Αθήνα 2003. Aθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος, Αθήνα 2006. Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών: η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-1907, Παπαζήσης, Αθήνα 2011. Έλση Σακελλαρίδου, Σύγχρονο γυναικείο θέατρο: από τη μετα/μπρεχτική στη μεταφεμινιστική αναπαράσταση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012. Σοφία Ντενίση, Ανιχνεύοντας την ‘αόρατη’ γραφή. Γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού-Ρομαντισμού, Νεφέλη, Αθήνα 2014. Τζούντιθ Μπάτλερ, Σώματα με σημασία: οριοθετήσεις του ‘ φύλου’ στο λόγο, μτφ. Πελαγία Μαρκέτου, Εκκρεμές, Αθήνα 2008. Ελεύθερης πρόσβασης: Ευγενία Σηφάκη, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015 [https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5721/1]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Γενικά M. H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, μτφ. Γιάννα Δεληβοριά και Σοφία Χατζηιωαννίδου, Πατάκης, Αθήνα 2005, λήμμα ‘φεμινιστική κριτική’, σ. 501-510. Peter Barry, "Κεφ. 6. Φεμινιστική κριτική", Γνωριμία με τη θεωρία. Μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, μτφ. Αναστασία Νάτσινα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013. Joseph Bristow, «Γκέι, λεσβιακή, αμφιφυλοφυλική, queer και διεμφυλική θεωρία», στο: Christa Knellwolf και Chtristopher Norris (επιμ.), Ιστορικές, φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις στον 20ό αιώνα, θεώρηση μετάφρασης: Σ. Παρασχάς, Μ. Πεχλιβάνος και Ε. Σηφάκη, μτφ. Μ. Γαρμπή κ.ά, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2004, σ. 310-335. Θεωρία-προσεγγίσεις Joan Wallach Scott, «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης» (1986), μτφ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, στο: Έφη Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες: γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 285-327. Luce Irigaray, «Αυτό το φύλο που δεν είναι ένα: Ερωτήσεις» [1974], μτφ. Πελαγία Μαρκέτου, στο: Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος, Αθήνα 2006, σ. 215-223. Hélène Cixous, «Το φύλο ή το κεφάλι;» (1976), μτφ. Πελαγία Μαρκέτου, στο: Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος, Αθήνα 2006, σ. 225-234. Hélène Cixous, "The Laugh of the Medusa", μτφ. Keith Cohen και Paula Cohen, Signs, τμ. 1, τχ. 4. (Καλοκαίρι 1976), σ. 875-893. Hélène Cixous, «Aller à la mer» (1977), μτφ. στα αγγλικά: Barbara Kerslake, στο: Richard Drain (επιμ.), Twentieth-Century Theatre, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1995, σ. 133-135. Hélène Cixous, «Συνομιλίες» (1988), στο: K. M. Newton (επιμ.), Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα. Ανθολόγιο κειμένων, μτφ. Αθανάσιος Κατσικέρος και Κώστας Σπαθαράκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013, σ. 393-406. Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία (1998) μτφ. Έφη Γιαννοπούλου, Πατάκης, Αθήνα 2002, σ. 79-92 Judith Butler, «Παραστασιακές επιτελέσεις και συγκρότηση του φύλου: Δοκίμιο πάνω στη φαινομενολογία και τη φεμινιστική θεωρία» [1988], μτφ. Μαργαρίτα Μηλιώρη, στο: Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος, Αθήνα 2006, σ. 381-408. Laura Mulvey, «Οπτική απόλαυση και Αφηγηματικός Κινηματογράφος» (1975), στο: Οπτικές και άλλες απολαύσεις, μτφ. Μαργαρίτα Κουλεντιανού, Παπαζήσης, Αθήνα 2005 σ. 55-74. Chantal Mouffe, «Ο φεμινισμός, η έννοια του πολίτη και η δημοκρατική ριζοσπαστική πολιτική» [1992], μτφ. Μαργαρίτα Μηλιώρη, στο: Αθηνά Αθανασίου (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος, Αθήνα 2006, σ. 591-618. Alan Sinfield, «Διαβάζοντας την αμφισβήτηση» [1992], στο: K.M. Newton (επιμ.), Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα. Ανθολόγιο κειμένων, μτφ. Αθανάσιος Κατσικέρος και Κώστας Σπαθαράκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2013, σ. 430-438. Geraldine Heng, «Pleasure, Resistance, and a Feminist Aesthetics of Reading», στο: Ellen Rooney (επιμ.), The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2006, σ. 53-72. Berthold Schoene, «Queer Politics, Queer Theory, and the Future of ‘Identity’: Spiralling Out of Culture» στο: Ellen Rooney (επιμ.), The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2006, σ. 283-302.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-01-2021