ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / L7-E2 GEOINFORMATICS APPLICATIONS
ΚωδικόςΕ7-Ε2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002279

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 59
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600179254
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν την συνδυαστική αξιοποίηση των επιστημών της Γεωπληροφορικής για τη δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση και χρήση των πληροφοριών με στόχο τη χωρική ανάλυση και τον σχεδιασμό σε μελέτες πολεοδομικού, χωροταξικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. • μπορούν να αξιοποιούν βέλτιστα χάρτες διαφορετικών προβολικών συστημάτων, διαχρονικές αεροφωτογραφίες ποικιλίας κλίμακας και δορυφορικές εικόνες και μετρήσεις με GPS. • εμβαθύνουν σε θέματα ψηφιακών μετασχηματισμών, γεωαναφοράς δεδομένων σε ΕΓΣΑ ’87, φασματικής επεξεργασίας τηλεπισκοπηκών δεδομένων, συλλογής περιγραφικών δεδομένων, δημιουργίας και συντήρησης γεωγραφικής βάσης δεδομένων, απεικόνισης 2D, 2.5D και 3D σε εξειδικευμένες πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες. • εκπαιδευτούν περαιτέρω σε λογισμικά ΣΓΠ, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνδυαστική αξιοποίηση των επιστημών της Γεωπληροφορικής για τη δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση και χρήση των πληροφοριών με στόχο τη χωρική ανάλυση και τον σχεδιασμό. Χάρτες διαφορετικών προβολικών συστημάτων, διαχρονικές αεροφωτογραφίες ποικιλίας κλίμακας και δορυφορικές εικόνες, μετρήσεις με GPS, ψηφιακοί μετασχηματισμοί και διορθώσεις, γεωαναφορά δεδομένων σε ΕΓΣΑ ’87, φασματική επεξεργασία τηλεπισκοπηκών δεδομένων, συλλογή περιγραφικών δεδομένων, δημιουργία και συντήρηση γεωγραφικής βάσης δεδομένων, κατανεμημένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, εντροπία, Principal Components, θέματα απεικόνισης 2D και 2.5D σε εξειδικευμένες πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Παρουσιάσεις εφαρμογών γεωπληροφορικής σε πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Δημιουργία ομάδων εργασίας και επιλογή θεμάτων μελέτης πολεοδομικού, χωροταξικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία της θεωρίας πραγματοποιείται στις αίθουσες του Τμήματος, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι παρουσιάσεις εφαρμογών της Γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται στις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος, αξιοποιώντας τόσο λογισμικά ΣΓΠ, Τηκεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας, όσο και ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Αναλυτικές πληροφορίες και δεδομένα του μαθήματος παρέχονται στο elerning. Επίσης, είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους φοιτητές (ανακοινώσεις, κ.α.).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις32
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Φροντιστήριο26
Εξετάσεις2
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ομάδες εργασίας επιλέγουν και εκπονούν κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου από μια μελέτη, και είναι Πολεοδομικού, Χωροταξικού ή/και Περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Οι ομάδες συνεργάζονται με τον διδάσκων και διορθώνουν τα στάδια της μελέτης τους κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου. Στο τέλος του εξαμήνου, με την ολοκλήρωση των 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων, και κατά την διάρκεια των εξετάσεων, οι ομάδες παραδίδουν τα ηλεκτρονικά αρχεία της μελέτης τους (συμπεριλαμβανομένου της τεχνικής έκθεσης και της ηλεκτρονικής παρουσίασης), και εξετάζονται προφορικά σε γενικά θέματα Γεωπληροφορικής, καθώς και σε σχετικά θέματα με τη μελέτης τους, σε ανοικτό ακροατήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Τηλεπισκόπηση - Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις. ISBN: 978-960-9717-08-3, Συγγραφέας: Δημήτριος Ε. Καϊμάρης, Εκδόσεις: Α.Π.Θ. -Αρχές Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. ISBN: 978-960-6674-62-4. Συγγραφέας: Γραικούσης Γ., Λαγός Αιμ. Εκδόσεις: Σύγχρονη εκδοτική ΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θέματα μελέτης και ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων στο elerning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020