ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / T3-3 TRANSPORT SYSTEMS PLANNING
ΚωδικόςΘ3-3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Παπαγιαννάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014459

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 147
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179262
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται ότι: -θα κατανοήσουν τις διαφορετικές χωρικές κλίμακες του συγκοινωνιακού σχεδιασμού. -θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών συστημάτων μεταφορών -θα κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις δικτύων μεταφορών και χρήσεων γης και τη διαδικασία του ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού -θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής τεχνικής. -θα γνωρίσουν τις εφαρμογές των ευφυών συστημάτων και νέων τεχνολογιών στις μεταφορές -θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιοτήτες για την ανάλυση και μελέτη κυκλοφοριακών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα του κύκλου «Δίκτα και Συστήματα Μεταφορών» και αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών όλων των συστημάτων μεταφοράς για πρόσωπα και αγαθά. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στην παροχή των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα του σχεδιασμού των συστημάτων μεταφορών: Βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων και μέσων μεταφοράς (Οδικών, Σιδηροδρομικών, Θαλάσσιων, Εναέριων, και Συνδυασμένων μεταφορών). Η συστεμική προσέγγιση στις μεταφορές και η ιστορική εξέλιξη των συστημάτων μεταφορών. Η αναγκαιότητα και τα βήματα του ενιαίου χωροταξικού/πολεοδομικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Οι έννοιες της κινητικότητας και της προσβασιμότητας. Η αλληλεξάρτηση των συστημάτων μεταφορών και χρήσεων γης σε όλες τις κλίμακες του χώρου. Η διαδικασία γένεσης των μετακινήσεων και τα μοντέλα σχεδιασμού μεταφορών. Χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Ιεράρχηση και χωρητικότητα των οδικών δικτύων. Σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας. Επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στις μεταφορές. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την εκπόνηση πρακτικών εργασιών και ασκήσεων σχετικά με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τις μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός μεταφορών, Συστήματα μεταφορών, Εναίος χωρικός και συγκοινωνιακός σχεδιαμσός, Εισαγωγή στην κυκλοφοριακή τεχνική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. Λογισμικά δισδιάστατης σχεδίασης του χώρου. Διαδίκτυο για βιβλιογραφική έρευνα. Email και e-learning για επικοινωνία με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Άσκηση Πεδίου32
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα απαιτεί συνεχή και ανελλιπή παρακολούθηση. Η επιτυχία στο μάθημα είναι συνάρτηση της εκπόνησης και παράδοσης μιας ομαδικής πρακτικής εργασίας και της επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις με προβιβάσιμο βαθμό. Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε παράγοντα αξιολόγησης είναι οι εξής: εργασία 20% και εξετάσεις 80%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Φραντζεσκάκης, Ι.Μ., Γκόλιας Ι.Κ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ.Χ., (2009). Κυκλοφοριακή τεχνική, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 2.Φραντζεσκάκης, Ι.Μ., Γιαννόπουλος, Γ.Α., (2005). Σχεδιασμός των μεταφορών και κυκλοφοριακή τεχνική, Τόμος Ι, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
3. Ανδρικοπούλου, E., Γιαννακού A., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, Μ, (2014). Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές”, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 4. Sussam, J. (2003). Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών, Σταμούλης, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020