ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / T5-2 ECONOMIC GEOGRAPHY
ΚωδικόςΘ5-2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καλογερέσης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002325

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 142
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179264
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - να κατανοήσουν του μηχανισμούς που ερμηνεύουν την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργίας, βιομηχανίας, εμπορίου, γραφείων, υπηρεσιών κλπ) στο γεωγραφικό χώρο, - να εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και τις σημαντικών αλλαγών που µεταβάλλουν το πλαίσιο των αποφάσεων χωροθέτησης, - να αντιληφθούν τους μηχανισμούς παραγωγής και μεταφοράς της αξίας στον χώρο, - να κατανοήσουν τις χωρικές-γεωγραφικές διαστάσεις των σύγχρονων αναδιαρθρώσεων στην παραγωγή και την οικονοµία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ΧΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΗΤΩΝ Ποιοί είναι οι µηχανισµοί που καθορίζουν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Θεωρίες εγκατάστασης γεωργικής παραγωγής. Τρεις βασικές σχολές ερµηνείας των µηχανισµών χωροθέτησης µε έµφαση στο δευτερογενή τοµέα: η Κλασική, η Συμπεριφορική και η σχολή της Πολιτικής Οικονοµίας και της κριτικής της. Αλυσίδες παραγωγής αξίας, βιομηχανικές διασυνδέσεις και καταμερισμός εργασίας. Εξωτερικές οικονομίες και τυπολογία παραγωγικών συστημάτων. Βιοµηχανικές επιχειρήσεις χωρίς δικά τους εργοστάσια. Ευέλικτη συσσώρευση και εκβιομηχάνιση, δίκτυα επιχειρήσεων, υπεργολαβία και νέες Μαρσαλιανές συνοικίες. Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογενούς τοµέα και της ανάπτυξης των υπηρεσιών (γραφείων, super markets, καταστήµατα γρήγορης εστίασης, κλπ). Χωρική κατανοµή Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και η σχέση της µε τις χωρικές ανισότητες ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠIΚΟΙΝΩΝIΕΣ Η απόσταση ως "τριβή". Εξέλιξη των συστημάτων µεταφοράς, τάση εκμηδένισης της απόστασης. Οι σύγχρονες επικοινωνίες και οι νέες άνισες γεωγραφίες µε έµφαση στις υπηρεσίες. Κατανοµή χρήσης Internet συμβολή της τηλεµατικής στην «οµογενοποίηση» του χώρου ή νέος διαχωρισµός (digital divide), Πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες µεταφορών και επικοινωνιών (Call Centres, δηµοπρασίες µέσω διαδlκτύου κλπ) αλλάζουν την κατανοµή οικονοµικών δραστηριοτήτων
Λέξεις Κλειδιά
οικονομική γεωγραφία, χωροθέτηση, συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων, οικονομία, χώρος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ενός απλοποιημένου προγράμματος GIS για στη διδασκαλία της θεωρίας Von Thunen και χρήση power point στη διδασκαλία. Χρήση του συστήματος elearning (Moodle)στη διδασκαλία, την επικοινωνία καθώς και την αξιολόγηση των φοιτητών σε σύντομες εξετάσεις (quiz).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Εργασίες μαθήματος: 3 μονάδες. 1.1 Εργασία 1 (υποχρεωτική): 1 μονάδα 1.2 Εργασία 2 (προαιρετική): 2 μονάδες Εξετάσεις:9 μονάδες Προκειμένου να προσμετρηθεί ο βαθμός των εργασιών είναι απαραίτητο ο φοιτητής να έχει πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Για Παράδειγμα έστω ότι οι φοιτητές Α και Β έχουν συγκεντρώσει 1 βαθμό από την πρώτη εργασία και 1 από τη δεύτερη. Αν ο Α συγκεντρώσει το 40% της βαθμολογίας των εξετάσεων και ο Β το 60%, η τελική τους βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: Τελικός βαθμός = Βαθμός εργασίας + Βαθμός εξετάσεων Βαθμός Α= 2 + (9*0,4)=2+3,6=3,5 (όχι 5,5, γιατί στις εξετάσεις έγραψε 4) Βαθμός Β= 2 + (9*0,6)=2+5,4=7,5
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κουρλιούρος, Ηλίας Α., 2011. Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομική Γεωγραφία της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης και της Άνισης Ανάπτυξης. Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. 2. Λαμπριανίδης, Λόης, 2001. Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας Και Εμπειρικά Παραδείγματα, 1η έκδ. βελτ. και συμπλ. ed. Πατάκης, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-11-2020