ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / T5-3 URBAN TRANSPORT PLANNING
ΚωδικόςΘ5-3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Παπαγιαννάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002326

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179265
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται ότι: -θα κατανοήσεουν τις σχέσεις οργάνωσης δικτύων μεταφορών και αστικού χώρου -θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων αστικών μεταφορών και κυκλοφορίας με στόχο δημιουργία προσπελάσιμων και ελκυστικών πόλεων -θα εξοικειωθούν με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές της βιώσιμης κινητικότητας και της διαχείρισης της ζήτησης -θα μάθουν να εκπονούν βιβλιογραφική έρευνα και να συνθέτουν επιστημονικές γνώσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα ειδικότερα ζητήματα που εξετάζονται στις διαλέξεις του μαθήματος είναι: Η εξέλιξη των αστικών δικτύων μεταφορών. Η γένεση και η γεωγραφία των κυκλοφοριακών ροών και η αλληλεπίδραση των χρήσεων γης με τις μετακινήσεις. Οι επιπτώσεις της κυκλοφορίας στη λειτουργία του αστικού χώρου. Η αναγκαιότητα για ενιαίο χωροταξικό-πολεοδομικό-συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η βελτιστοποίηση της ροής οχημάτων και της οργάνωσης και λειτουργίας δικτύων και υποδομών. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και οι μέθοδοι αξιολόγησης λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. Τα μέτρα προνομιακής μεταχείρισης και ο επηρεασμός της ζήτησης προς όφελος των Μ.Μ.Μ. Η συμβολή των δημοσίων συγκοινωνιών στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της ισοτιμίας στη προσβασιμότητα. Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές σχεδιασμού για την ένταξη των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, τραμ) στο αστικό περιβάλλον. Οι πολιτικές ελέγχου της στάθμευσης. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της τηλεματικής προς όφελος των χρηστών. Η αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην κίνηση οχημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μάθημα εμπλουτίζεται με παραδείγματα σχετικά με την οργάνωση των αστικών μεταφορών καθώς και με τη διαχείριση κινητικότητας και κυκλοφορίας σε μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου.
Λέξεις Κλειδιά
Δημόσιες συγκοινωνίες, Βιώσιμη κινητικότητα, Διαχείριση κινητικότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Διαδίκτυο για βιβλιογραφική έρευνα. Email και e-learning για επικοινωνία με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις2
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα απαιτεί συνεχή και ανελλιπή παρακολούθηση. Η επιτυχία στο μάθημα είναι συνάρτηση της εκπόνησης και παράδοσης μίας ομαδικής εργασίας και της επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις με προβιβάσιμο βαθμό. Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε παράγοντα αξιολόγησης είναι οι εξής: Εξετάσεις 60% και Εργασία 40%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Φραντζεσκάκης Ι.Μ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ.Χ., Τσαμπούλας Δ.Α., 2002, Διαχείριση Κυκλοφορίας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 2) Ελένη Ανδρικοπούλου, Αθηνά Γιαννακού , Γρηγόρης Καυκαλάς, Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, “Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές”, Εκδόσεις Κριτική, 2007.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Οι διαλέξεις του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή. 2) Αραβαντινός A., 1997, Πολεοδομικός σχεδιασμός, για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. 3) Βλαστός, Θ., Μηλάκης Δ., 2006, Πολεοδομία vs Μεταφορές, Ε.Μ.Π., Αθήνα. 4) Γιαννόπουλος Γ., 2005, Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020