ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / T7-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
ΚωδικόςΘ7-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Βαγιωνά
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002330

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 92
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ:ΘΕΩΡΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179266
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: - θα κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - θα κατανοήσουν τις συνιστώσες του περιβάλλοντος - αποκτήσουν γνώσεις για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Ορισμός περιβαλλοντικής επίπτωσης. Κατηγορίες μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατατάξεις έργων και δραστηριοτήτων. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Περιβαλλοντικός Προέλεγχος, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Θεώρηση, Προκαταρκτική, Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση – ΠΠΕΑ, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων – ΕΠΟ. Ελληνική Νομοθεσία. Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ορισμός περιοχής μελέτης. Θεσμικά προστατευόμενες περιοχές. Μη βιοτικά χαρακτηριστικά. Φυσικό περιβάλλον. Κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος. Ανθρωπογενές περιβάλλον. Τάσεις εξέλιξης – Μηδενική λύση. Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Γενικές αρχές εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων.Εκτίμηση των επιπτώσεων σε συντελεστές και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος: κλιματολογικά και βιοκλιματικά - μορφολογικά και τοπιολογικά – γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά – φυσικό περιβάλλον – χρήσεις γης – δομημένο περιβάλλον – ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον – κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τεχνικές υποδομές – ατμοσφαιρικό περιβάλλον – ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες, επιφανειακά και υπόγεια νερά). Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MΠE - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Εξετάσεις1
Παρουσιάσεις Εργασιών8
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [77118264]: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Βιβλίο [68374294]: Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Κούγκολος Αθανάσιος, Σαμολαδά Μαρία
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-05-2021